ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 386 מתאריך 24/02/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 17539הרחבת שכונת מגורים - 46 יח"ד, עילוט
גלילית מחוז המרכז, דרום השרון, קסם, כפר ברא, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 230יער חורשים11/09/2012
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2680נוה שרת מזרח
אופקים, שמעוניםתוכניתד/ 7/ 02/ 460כביש אופקים - שדה תימן
ערדתוכנית24/ 03/ 104/ 18מרכז מסחרי - מבואות ערד23/02/2011
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
מטה יהודה, אשתאולתוכניתתממ/ 1/ 42מסעדה, יקב וחוות תבלינים סמוך לאשתאול
נושאוולנת"עהודעות היו"ר
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 34/ ב/ 5תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים14/09/2009
ירושליםתוכניתתמא/ 23/ 16/ א/ 2/ 2תמ"א חלקית ברמה מפורטת למסילת הברזל נתב"ג - ירושלים בתוואי שער הגיא קטע מזרחי03/02/2010
תוכניתתמא/ 23/ 16/ א/ 1/ 1תמ"א חלקית ברמה מפורטת למסילת הברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער הגיא קטע מערבי03/02/2010
תוכניתתמא/ 38/ 2תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה - שינוי מס' 210/03/2010