ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף

מס' 48 מתאריך 25/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, עמק הירדן, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 16225יער כורזים24/12/2009
נהריהתוכניתגנ/ 17472הגדלת אחוזי בניה וצפיפות רח' בלפור 33, נהריה21/06/2010
חוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ יגחוף הבונים
חוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 76/ טקיבוץ נווה ים29/08/2010
נתניהתוכניתנת/ 553/ 9/ אקביעת שטחים עיקריים ושירות,קביעת מס' יח"ד,תוספת קומות+בניה על הגג,הריסת גדרות.08/07/2010
שורקות, ברנר, גדרות, גן רוה, חבל יבנה, נחל שורקתוכניתבר/ 309הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות23/02/2011
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 5/ 2מלון רויאל סי.30/05/2010
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 90דרך ממזרח לשדה התעופה הקיים - אילת
נושאולס"ח.אישור פרוטוקולים
נושאולס"ח..אישור החלטות ועדת המשנה למיון תכנית
נהריהבקשה ועדה מקומיתנהר/ 20060164לגליזציה למצב קיים ועדכון שטחים לאזור מדידה.
נהריהבקשה ועדה מקומיתנהר/ 20080082הריסת מבנים קיימים והקמת 10 יח"ד וחניון תת קרקעי
חוף הכרמלבקשה ועדה מקומיתחכר/ 20070438שימוש חורג לגן אירועים פתוח בשטח המיועד לקייט