ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1019 מתאריך 22/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 11209דרך גישה לבית עלמין24/05/2009
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאלתוכניתג/ 13493שמורת טבע רכס אדמי24/05/2009
מבוא העמקים, כפר כנא, משהדתוכניתג/ 14589שכונת מגורים צפון מזרחית משהד22/10/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ 179/ 11.03/06/2009
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 18רח' לישנסקי 22 ראשון לציון.03/06/2009
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 288יער בית גוברין24/05/2009
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 254תחנת שאיבה יתיר24/05/2009