ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 287 מתאריך 06/04/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 17167חוות לולים מצפון לכפר יחזקאל05/01/2012
מטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 17761הגדלת זכויות בניה בחוות לולים, גשר הזיו04/01/2011
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 175תחמ"ש "אייל".13/03/2012
דרום השרוןתוכניתשד/ 224קידוח מים נווה ירק 2.15/02/2012
שורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 7/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.
שורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 6/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת במערב מישר.
שקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 8מושב עוזה - הרחבה
שמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 3מושב מבטחים01/11/2012
שקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 8אתר הטמנת פסולת יבשה כפר מנחם צפון.25/11/2010
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 12מגרש 61 מושב לכיש24/03/2010
שקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 309תחנת שאיבת מים ''עוצם''17/03/2011
חוף השרון, בצרהבקשה ועדה מקומיתחש/ 08/ 5438שימוש חורג בקרקע חקלאית לאתר פסולת גושית+ גדר.