ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 395 מתאריך 26/05/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יקנעם עילית, מבוא העמקיםתוכניתגנ/ 17629דרך מילוט לאזור התעשיה, יקנעם עילית16/09/2010
הגליל העליוןתוכניתגע/ מק/ 164תחנת תידלוק , צומת כח01/07/2010
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 175תחמ"ש "אייל".13/03/2012
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 22/ יבביטול ש.צ.פ. והגדלת שטח מסחרי.22/07/2012
טייבה, לב השרון, מזרח השרוןתוכניתמח/ 276תכנית מתאר קלנסווה
דרום השרון, אלישמעתוכניתשד/ 434/ 22תחנת שאיבה אלישמע.13/10/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ מק/ 3830רח' ויטל חיים 20 תל אביב31/08/2009
קרית גתתוכנית9/ 02/ 139תחנת דלק "מבחור" - הזרע (על דרך מס' 35) (מספר קודם 269/02/6)
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
אצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 19/ 4תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין - שינוי מס' 4 - שינוי בהוראות התכנית
תוכניתתמא/ 40תכנית מתאר ארצית למיגון ולפיתוח המרחב התת קרקעי
חוף הכרמלבקשה ועדה מקומיתחכר/ 20070438שימוש חורג לגן אירועים פתוח בשטח המיועד לקייט