ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1032 מתאריך 20/05/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית11428קביעת קטע נוסף של כביש מס' 4 , כהמשך דרומה לקטעים שכבר נסללו26/01/2011
ירושליםתוכנית9142/ אהסדרת אתר ארכיאולוגי "כנסית הקתיסמה" והקמת פונקציות לשירות המבקרים באתר .09/02/2012
ירושליםתוכנית4761/ אהגדלת זכויות בניה ואיחוד וחלוקה , שכ' בית הכרם, רח' שמואל בייט07/03/2010
הראל, אבו גושתוכניתהל/ 528קביעת זכויות בנייה מרביות לבנייה ולמסחר, אבו גוש, רחוב השלום08/11/2010
ירושליםתוכנית12013תוספת בניה לבניין מגורים ברח' בית וגן 6807/03/2010
ירושליםתוכנית12371תוספת קומה לשם תוספת יחידת דיור חדשה , שכ' זכרון משה, רח' נבון 2725/11/2010
ירושליםתוכנית12662הקמת בנין מגורים חדש 4 קומות, 7 יח"ד , רח' יאנוש קורצאק , שכ' היובל08/07/2010
ירושליםתוכנית13037תוספת שתי קומות וגג רעפים מעל מבנה בן שתי קומות רח' מאה שערים 34 ,מאה שערים08/07/2010
ירושליםתוכנית12837הגדלת דירה בקומת המרתף, רח' ארלוזורוב 16 - שכ' רחביה07/01/2010
ירושליםתוכנית11983/ אהגדלת זכויות הבניה ושינוי השטח למשרדים ומסחר , שייח ג'ראח07/03/2010
מטה יהודה, זנוחתוכניתמשי/ 31זנוח אדמות חקלאיות26/11/2009
מרום הגליל, שפרתוכניתג/ 13315הרחבת מושב שפר, שכונה דרום מערבית11/08/2009
מעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 16020צימרים במגרש 51, מושב צוריאל07/01/2010
נהריהתוכניתגנ/ 17252הגדלת צפיפות ואחוזי בנייה ברח' הרצל 10, נהריה04/11/2009
בקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתגנ/ 17386שינוי תווי דרך מס' 14, ש'גור24/03/2010
נהריהתוכניתגנ/ 17471הגדלת צפיפות ואחוזי בניה ברח' ויצמן 99, נהריה24/03/2010
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתגנ/ 17661הרחבת חניה ציבורית, מעלות תרשיחא07/03/2010
אצבע הגליל, ראש פינהתוכניתגנ/ 17680הרחבה ד', חלקה 61, ראש פינה04/11/2009
צפתתוכניתג/ 17741שנוי יעוד וקווי בנין בגוש 13063 ח' 60, צפת16/07/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 170/ 15.13/03/2012
שורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 76/ 9קהילת אלי סיני - פלמחים.04/10/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 39בגדלת זכויות ב' - שכונת רמות באר שבע14/09/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 19תעשיות עתירות ידע בית בל-טק - באר שבע13/10/2009
שמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 7חלקות 5-8 - מושב פעמי תש''ז08/02/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 354/ 9הגדלת שטח לבנייני ציבור - מגרש 967 שכונה 26 רהט13/10/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 220/ 2מגורים במגרש מס' 183 שכונת נווה זאב פליח 714/09/2009
שמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 8מגורים במגרש 280 במושב גילת01/06/2010