ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 542 מתאריך 06/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 17167חוות לולים מצפון לכפר יחזקאל05/01/2012
מבוא העמקים, נצרת, עילוטתוכניתג/ 17686שנוי יעוד מחקלאי למגורים משולב במסחר, עילוט26/01/2011
דרום השרוןתוכניתשד/ 224קידוח מים נווה ירק 2.15/02/2012
שורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 7/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.
שורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 6/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת במערב מישר.
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 529/ אתכנית לדרך זמנית לחיבור בין כביש 412 לעוקף הדרומי אור-יהודה05/01/2012
שקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 8מושב עוזה - הרחבה
שמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 3מושב מבטחים01/11/2012
שקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 8אתר הטמנת פסולת יבשה כפר מנחם צפון.25/11/2010
שקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 309תחנת שאיבת מים ''עוצם''17/03/2011
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול