ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1048 מתאריך 22/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, כפר תבור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13104דרך מספר 65 כדורי - אום אל ע'נם (גליונות 3-4 מתוך ג/ 11335 המפוצלת)11/08/2009
זבולון, ח'ואלדתוכניתזב/ 203בריכת גובית13/10/2009
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5094/ 2בת אבות בן 325 יחידות דיור בצפון גני תקוה.03/09/2009