ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 404 מתאריך 18/08/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גולןתוכניתג/ 15551מחנה פיק - חניון קמפינג01/12/2011
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16920תחנת תדלוק - שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר , נין15/05/2011
הגליל העליון, כפר סאלדתוכניתג/ 17028קיבוץ כפר סולד05/08/2010
הגלבוע, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17251נחל חרוד מערב
חוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ יא/ 1תחנות תדלוק תחת גשר הבונים, כביש מס' 2
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 193/ 2איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.11/02/2010
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2157תחנת שאיבה ובית עלמין כפר שמריהו10/08/2011
בת יםתוכניתבי/ מק/ 142/ 4תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים09/06/2010
בת יםתוכניתבי/ 142/ 3/ במתחם יצחק שדה- שדרות בן גוריון תוספת קומות ויחידות דיור.21/10/2010
שמעונים, מרחבים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 457פארק יער נחל גרר08/02/2010
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 250תחנת שאיבה כתף אברהם21/07/2011
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 536חורשת מעון28/04/2010
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
הרצליהבקשה ועדה מקומיתהרצ/ 20080559בקשה לשימוש חורג מתמ"א / 13 למגורים במקום שצ"פ
חדרהבקשה ועדה מקומיתחדר/ 20080077הקלה מהוראות תמ"א/ 3 לעניין קוי הבנין לכביש מס' 4