ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 291 מתאריך 03/08/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגב, שפלת הגליל, כאבול, תמרהתוכניתג/ 17565מחצבת נשר, טמרה26/09/2011
יזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 17626תכנית מפורטת לדרך גישה לבריכת אליקים 116/09/2010
הגלבוע, הגילבוע, מלאהתוכניתג/ 17788הרחבה מלאה
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 350מחצבת "ורד"31/08/2011
מנשה-אלונה, מנשה, כפר פינסתוכניתמ/ 395תכנית מתאר מפורטת למושב כפר פינס
אבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 6שימוש חורג מקקע חקלאית להקמת 8 יח' אירוח ומבנה לשירותי תיירות
שמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 528חוות לולים - מושב קלחים16/09/2010
שמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 529חוות לולים מושב רנן08/11/2010
בני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 80מבני משק חב' שתיל מושב תדהר15/02/2012
שמעונים, שער הנגב, ניר עםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 136בקשה לשימוש חורג לתוספת בניה לתחנת משנה לחשמל בקיבוץ ניר עם
בני שמעוןתוכניתד/ 7/ 03/ 181/ 1דרך גישה ל"מפעל תערובת אזורי"04/01/2011
הרצליה, כפר שמריהובקשה ועדה מקומיתהר/ 20080440בקשת לשימוש חורג ל-10 שנים כוללת תוספת 6 אנטנות ו-2 אנטנות מבוקשות ע"ג חשמל
באר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומיתבאט/ 20090083מירס תקשורת אתר בית עזרא.