ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 544 מתאריך 07/09/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםנושאאישור פרוטוקולאישור פרוטוקול
עמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 15900שמורת טבע , עין ג'ינדה14/06/2012
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 17266תחנת שאיבה באבירים25/11/2010
משגב, שפלת הגליל, כאבול, תמרהתוכניתג/ 17565מחצבת נשר, טמרה26/09/2011
גלילית - מחוז חיפה, חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1298/ חפ/ 2234גן לאומי נחל נדר07/01/2010
נס ציונהתוכניתנס/ 132/ בשינוי מחקלאי ליצירת נגישות לאזור טירת שלום,מתן פתרונות ביוב וניקוז,הקצאת ש.צ.פ
חוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 33איחוד וחלוקה בהסכמה באודים.28/02/2011
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 6שימוש חורג מקקע חקלאית להקמת 8 יח' אירוח ומבנה לשירותי תיירות
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 308חאן דרך הבשמים צופר