ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 545 מתאריך 12/10/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 15900שמורת טבע , עין ג'ינדה14/06/2012
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 350מחצבת "ורד"31/08/2011
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 300התאמה והרחבת בית העלמין הקיים לקבורת נפטרי האזור ונפטרים חסרי דת.26/11/2012
חוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 33איחוד וחלוקה בהסכמה באודים.28/02/2011
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 67תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' במועצה אזורית באר טוביה
שמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 528חוות לולים - מושב קלחים16/09/2010
שמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 529חוות לולים מושב רנן08/11/2010
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
שפלת הגלילבקשה ועדה מקומיתשפג/ 20080217שימוש חורג בסככה חקלאית לפי היתר מס' 31/05 למשתלה לתקופה של 3 שנים סה"כ
בקשה ועדה מקומיתשפג/ 20090077שימוש חורג במתבן הבנוי לפי היתר מס' 71/80 למינוי זיתים לתקופה של 3 שנים שטח