ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1078 מתאריך 19/10/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9335קביעת בינוי להוספת קו' עליונה להרחבת יח"ד והוספת 2 גשרי כניסה.איסלנד 34,ק-מנחם26/11/2009
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1517/ אחלוקה למתחמים24/12/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3627מגורים במתחם אסותא12/11/2009