ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 546 מתאריך 02/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 15900שמורת טבע , עין ג'ינדה14/06/2012
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 17676תכנית מתאר - מושב היוגב
הגלבוע, הגילבוע, מלאהתוכניתג/ 17788הרחבה מלאה
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהבקשה ועדה מקומית347/ 35/ 13מנהל אבו מוך - פארק לתיירות חקלאית
מנשה-אלונה, שומרון, מנשה, פרדס חנה-כרכור, כפר פינסתוכניתמ/ 395/ א/ שתכנית מתאר מפורטת למושב כפר פינס
אבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
שקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 6אתר לכריית חרסית קדמה14/06/2012
רמת נגב, שמעונים, אשכולתוכניתד/ 20/ 02/ 313דרך מס' 10 קטע ניצנה - חלוציות - שינוי תוואי22/10/2012
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
מבוא העמקים, כפר כנאבקשה ועדה מקומיתמעמ/ 2009/ 002בקשה לשימוש חורג לפינת קפה.