ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 414 מתאריך 08/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מיתרתוכנית15/ 02/ 107ישוב פרברי חירן (מס' קודם 11/ 02/ 241)
אבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 162/ 1מלון הנסיכה - חוף דרומי - אילת15/05/2011
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 504לקיה - פלח דרום מזרחי24/04/2012
בני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439/ 1הרחבת הישוב שומריה05/07/2011
שמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 5הרחבת ניר עקיבא04/01/2011
נושאולנת"עאישור פרוטוקול