ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 296 מתאריך 04/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 17900שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, סכנין15/05/2011
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 18006שנוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, אבו סנאן
קציר חריש, חריש-קציר, חרישתוכניתחריש/ 1הקמת ישוב עירוני בן כ-9,000 יח"ד.04/10/2011
גזר, נעןתוכניתמח/ 265תוכנית שינוי יעוד להקמת מאגר קולחין קיבוץ נען.05/01/2012
דרום השרון, ניר אליהותוכניתשד/ 118/ 17כביש עוקף ניר אליהו
שורקות, ברנרתוכניתבר/ 15/ 11דרך גישה לקבוצת שילר25/11/2010
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 146/ 3מרכז משקי צופר14/06/2012
גלילית מחוז הדרום, תמר, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 69שמורת טבע נחל אפעה - תמר
אבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 03/ 702אזור משולב למסחר ותעשיה תראבין04/01/2011
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 509אתר לטיפול ויצור קומפוסט עצמונה16/06/2011
באר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 15תוספת 10 מגרשים במושב עזריקם
הגלבוע, הגילבוע, מלאהבקשה ועדה מקומיתגלב/ 20090191בקשב להיתר בניהלהקמת אתר תקשורת עבור חברת פלפון.
באר טוביה, באר-טוביהבקשה ועדה מקומיתבטב/ 20060238בקשת היתר בניה ע"ש חברת מירס.