ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1106 מתאריך 06/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגבתוכניתג/ 15782תכנית מתאר ערב אל נעים19/11/2012
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 16874שכונת מגורים מערב כפר כנא07/03/2010
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 93שינוי יעוד ברחוב הגופר 25 - שדרות07/03/2010
שקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 5משק 85 מושב שפיר07/03/2010