ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1110 מתאריך 18/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
גולןתוכניתג/ 16705מאגר דינור, דרום מזרחית לקשת24/03/2010
קרית טבעוןתוכניתטב/ 247/ אתוספת מגרשי מגורים ב"גבעת הבריכות"08/07/2010
חולוןתוכניתח/ 529המכון האקדמי טכנולוגי חולון24/03/2010