ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 423 מתאריך 09/03/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםנושאאישור פרוטוקולאישור פרוטוקול
גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, מקומית מחוזית מחוז הצפוןתוכניתג/ 5123חוף רחצה צמח.15/11/1988
נתניהתוכניתנת/ מק/ 600/ א/ 32/ 1בניית בנין גבוה בסמוך לבית גולדמינץ.07/09/2010
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 56שטחים פתוחים במועצה האזורית בני שמעון
שמעונים, מרחבים, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 475יער יכיני14/06/2011
שמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ מק/ 2089חוות תל מפסח - מושב ניר עקביא
בני שמעון, שקמים, לכישתוכנית7/ 02/ 305/ 76יערות להב שומריה
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 183חווה נסיונית חבל אילות09/08/2012
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 305תכנית מתאר למזרח לכיש
תמרתוכנית10/ 03/ 139/ 33מסחר ושרותי דרך עין בוקק05/01/2012
תוכניתתמא/ 13/ ים - המלחתכנית מתאר ארצית לים המלח
נושאולנת"ע.כללי
תוכניתתמא/ 10/ ג/ 8רצועת קווי חשמל ראשיים להוצאת אנרגיה מדרום אשקלון אל קו צפית-רמת חובב
יבנהתוכניתתממ/ 3/ 21/ 19מע"ר יבנה14/07/2010