ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים

מס' 2010014 מתאריך 18/03/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 62ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א בתכנית תא/ 3596 - מתחם ליבר
זבולוןערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 63ערר על החלטה ו. מחוזית חיפה בתכנית ענ/ 997 / ב - שכונת עין איברהים