ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים

מס' 2010023 מתאריך 27/05/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 14ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום לתכנית מס' 3/ 02/ 101/ 112- "מרינה אשדוד"
אשדודערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 15ערר על החלטת ועדה מחוזית דרום לתכנית מס' 3/ 02/ 101/ 112- " מרינה אשדוד
באר שבעערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 25החלטה ועדה מחוזית דרום לתכנית 5/ 03/ 104/ 63 - באר שבע רח' האורגים
באר שבעערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 26ערר על החלטה ו. מחוזית דרום לתכנית 5/ 03/ 105/ 18 - "מעדניה מניה" - באר שבע