ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1142 מתאריך 16/05/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית8320שינוי יעוד וקביעת בינוי לבנין חדש בן 2 קומות עבור 2 יח"ד חדשות שועפט08/07/2010
ירושליםתוכנית12316הוספת חדרי לימוד ותפילה , הוספת קומה, ישיבת "פני שמואל" הפיסגה ויסברג,בית וגן08/07/2010
ירושליםתוכנית6196/ בשינוי ממגורים 5 למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, מכללת "נשמת", בין פת לבית צפפה08/07/2010
הגליל העליון, כפר הנשיאתוכניתג/ 17625תכנון מחדש - קיבוץ כפר הנשיא05/08/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 198/ 1מסוף גבול טאבה08/07/2010