ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 432 מתאריך 29/06/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 1009הקצאת שטח עבור בריכת אגירה למים ותחנת שאיבת מים בסמיכות לקיבוץ הל"ה09/02/2012
צפתתוכניתג/ 12617תוכנית מתאר צפת
הגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ 14971מרכז אומן-הרחבה
מטה אשר, משגב, שפלת הגליל, כאבול, שעבתוכניתג/ 15452יער שגב
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, נצרת, נצרת עילית, דבוריה, כפר כנאתוכניתג/ 17304יערות הקשת הגדולה
מנשה-אלונה, עירון, בסמ"ה, מנשהתוכניתענ/ 982/ מ/ 389תכנית מתאר מפורטת לעין אל סהלה
מנשה-אלונה, עירון, בסמ"ה, מנשהתוכניתענ/ 983/ מ/ 391תכנית מתאר מפורטת לברטעה
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3621מגורים- רח' אלנבי 39 פינת רח' ביאליק11/07/2012
בת יםתוכניתבי/ 142/ 6מתחם גן העיר08/05/2011
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
אבו בסמה, אופקים, באר שבע, גלילית מחוז הדרום, דימונה, מיתר, עומר, ערד, רהט, רמת חובב, רמת נגב, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 23תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבע08/08/2012
נושאוולנת"עהודעות היו"ר
כפר סבאתוכניתתממ/ 3/ 21/ 15מזרח כפר סבא02/12/2010
נושאאמ/ תמא/ 35 מעקב ועדכוןתמא/ 35 מעקב ועדכון
שורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20100047הקמת בית מגורים.
לב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומיתלגל/ 20080416בקשה להיתר תוספת קומות למגורים (קוטג') מעל לבנין קיים.