ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 1178 מתאריך 07/09/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית20000ייעוד שטח פתוח לפארק טבע עירוני - פארק עמק הצבאים ,למרגלות כביש בגין08/11/2010
ירושליםתוכנית11141/ אהרחבות יח"ד ברח' אברהם תלמודי 12 שכ' הבוכרים08/11/2010
ירושליםתוכנית13392הקמת בנין מגורים חדש 6 קומות ,20 יח"ד רח' אביטל 2 , שכ' מקור חיים08/11/2010
עמק המעיינות, בית יוסף, ירדנה, רויה, רחוב, שדי תרומות, תל תאומיםתוכניתג/ 16052פעילות לא חקלאית במושבי מועצה אזורית בקעת בית שאן08/11/2010
מבוא העמקים, ריינהתוכניתגנ/ 16537שינוי במערכת הדרכים , ריינה08/11/2010
נתניהתוכניתנת/ 553/ 9/ אקביעת שטחים עיקריים ושירות,קביעת מס' יח"ד,תוספת קומות+בניה על הגג,הריסת גדרות.08/07/2010
שורקות, ברנרתוכניתבר/ 15/ 11דרך גישה לקבוצת שילר25/11/2010
כפר סבאתוכניתכס/ 170/ 8רח' אמנון ותמר 5 כפר סבא25/11/2010
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 8משק כריספי - מושב חצב08/11/2010
שמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 02/ 302/ 20שרותי דרך ותחנת דלק קיבוץ צאלים08/11/2010
שמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 529חוות לולים מושב רנן08/11/2010