תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםתוכנית1801/ אהרחבות דיור - שכונת סנהדריה12/03/1992
ירושליםירושליםתוכנית1805התווית דרך ללא מוצא בשכונת גונן.08/03/1973
ירושליםירושליםתוכנית1813קביעת בינוי במרכז רמות אשכול.25/09/1973
ירושליםירושליםתוכנית1814קביעת בינוי ברמת אשכול.
ירושליםירושליםתוכנית1815הרחבת דרך ציבורית לצורך יצירת מפרץ חניה לאוטובוסיםרח' שטרן - קרית היובל.21/04/1974
ירושליםירושליםתוכנית1819/ אדרך חדשה בעקבות תיקון דרך באזור התעשייה תל-ארזה (הר החוצבים).13/10/1974
ירושליםירושליםתוכנית1821שינוי יעוד משטח פרטי לשטח ציבורי בקרית מנחם.29/01/1976
ירושליםירושליםתוכנית1821/ אשינוי לתכנית שכונים צבורים בקרית מנחם.25/09/1977
ירושליםירושליםתוכנית1824/ ארכס ארמון הנציב דרומה תלפיות מזרח (מתחם ארמון הנציב)18/11/1976
ירושליםירושליםתוכנית1824/ ביחידות תכנון בשכונת תלפיות מזרח.25/09/1977
ירושליםירושליםתוכנית1825יעוד שטח פרטי לשטח צבורי ברמות אשכול.08/11/1973
ירושליםירושליםתוכנית1825/ אשינוי יעוד בשכונת רמת אשכול רח' מדבר סיני18/11/1976
ירושליםירושליםתוכנית1826שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח פתוח ברח' אביעד שכונת גבעת מרדכי.02/09/1973
ירושליםירושליםתוכנית1827גבעת שאול08/07/1982
ירושליםירושליםתוכנית1837בטול דרך לצרופה למגרש ברחוב שופן.24/05/1975
ירושליםירושליםתוכנית1845/ אקביעת בנוי חדש מזרח ירושלים מזרחית למושבה האמריקאית.24/02/1983
ירושליםירושליםתוכנית1866/ אשכונת סנהדריה - שיני מס' 76 / 1 לתכנית 186607/02/1980
ירושליםירושליםתוכנית1869הרחבת דרכים ברח' קוסטה ריקה - קרית מנחם.20/12/1973
ירושליםירושליםתוכנית1872יעוד מאזור מגורים לשטח ציבורי ברחוב נרקיס רחביה.
ירושליםירושליםתוכנית1885/ גשינוי מס' 76 / 1 לתכנית מפורטת 1885 א' ליח' תכנון 02 בתלפיות מזרח09/02/1978
ירושליםירושליםתוכנית1885/ דמתחם 02 שכונת מזרח תלפיות06/09/1979
ירושליםירושליםתוכנית1887מרכז קהילתי (מצפון לרח' פארן)21/12/1982
ירושליםירושליםתוכנית1896תלפיות09/12/1976
ירושליםירושליםתוכנית19תל-ארזה22/08/1940
דרוםתמרתוכנית19/ 02/ 110/ 2יעוד שטח ציבורי לאתר פסולת רעילה
דרוםרמת חובבתוכנית19/ 02/ 110/ 35תחנת כח במפעל טבע טק ברמת חובב
דרוםתמרתוכנית19/ 03/ 110/ 1מפעלי מכתשים - רמת חובב16/11/1978
דרוםתמרתוכנית19/ 03/ 110/ 17חלקות 149, 144 - רמת חובב11/08/1994
דרוםתמרתוכנית19/ 03/ 110/ 20מפעל כימיאגיס19/06/1997
דרוםתמרתוכנית19/ 03/ 110/ 26מתחמים 4, 5 - רמת חובב08/01/2009
דרוםתמרתוכנית19/ 03/ 110/ 31תחנת כח בקונגרציה בתחום מפעל מכתשים רמת חובב21/10/2010
דרוםרמת חובבתוכנית19/ 03/ 110/ 39תוספת זכויות בניה בשטח מתקן הנדסי מגרש מס' 7 רמת חובב11/09/2012
דרוםתמרתוכנית19/ 03/ 110/ 5שינוי מיקום אזור השרותים לעובדים - איתור שטחים לתעשיה והתווית דרכים - רמת חובב13/03/1980
דרוםתמרתוכנית19/ 03/ 110/ 7מפעל מכתשים דרום17/03/1983
דרוםתמרתוכנית19/ 03/ 129הרחבת אזור תעשיה - רמת חובב30/05/1985
דרוםתמרתוכנית19/ 03/ 129/ 2אזור תעשיה כימית ואתר מתקנים לעבוד חומרי מחצבה
דרוםתמרתוכנית19/ 03/ 131הסדרת קוי בניין למגרש 102 - רמת חובב25/09/2006
דרוםתמרתוכנית19/ מק/ 2004קריית תעשייה כימית - רמת חובב07/01/2002
דרוםתמרתוכנית19/ מק/ 2009קריית תעשיה כימית - רמת חובב21/07/2002
דרוםתמרתוכנית19/ מק/ 2010קופולק רמת חובב30/04/2003
דרוםתמרתוכנית19/ מק/ 2011קרית תעשיה כימית - רמת חובב03/02/2005
דרוםתמרתוכנית19/ מק/ 2012קרית תעשיה כימית - רמת חובב10/02/2005
דרוםתמרתוכנית19/ מק/ 2013מגרש 713 א' - אתר טיפול בפסול מסוכנת (רעילה E.S.C� - רמת חובב28/02/2005
דרוםתמרתוכנית19/ מק/ 2014מגרשים 711 א' ו- ב' - אתר לטיפול בפסולת מסוכנת (רעילה E.S.C31/10/2005
דרוםתמרתוכנית19/ מק/ 2015קופולק דרום בע''מ
דרוםתמרתוכנית19/ מק/ 2016מפעל מכתשים - רמת חובב30/10/2006
דרוםתמרתוכנית19/ מק/ 2017יצירת מס' 9 לאספלט דרום, שינוי בתוואי דרך מאושרת מס' 3 ואזור תעשיה רמת חובב
דרוםרמת חובבתוכנית19/ מק/ 2018מפעל ''ספקטרום'' רמת חובב
דרוםרמת חובבתוכנית19/ מק/ 2020מפעל תרכובות ברום בע''מ
דרוםתמרתוכנית19/ מק/ 2021מרכז אזרחי - מבואת כניסה רמת חובב
דרוםרמת חובבתוכנית19/ מק/ 2022מגרש 307 י.ב. פרץ
ירושליםירושליםתוכנית1924/ אשינוי, קביעה, חלוקת יעוד שטח בשכונת קרית משה בין רח' ריינס ורח' בן ציון.15/01/1981
ירושליםירושליםתוכנית1931תיקון גבולות בשטח שבין רחובות בן ציון וריינס שכונת קרית משה.12/05/1974
ירושליםירושליםתוכנית1963/ בתיקון גבולות בבית חנינה.15/03/1984
ירושליםירושליםתוכנית1965אחוד חלקות ברח' עמרם גאון שכונת גבעת שאול.27/05/1975
ירושליםירושליםתוכנית1969/ אהחזרת יעוד שטח בשכונת בקעה רח' גד.30/03/1978
ירושליםירושליםתוכנית1978/ אשינוי לרובע מגורים בנוה יעקב.01/12/1977
ירושליםירושליםתוכנית1978/ באיחוד מגרשים בשד' נוה יעקב רח' מעגלות הרב פרד.04/09/1980
ירושליםירושליםתוכנית1984/ ארובע מגורים מזרח תלפיות יחידת תכנון 04
ירושליםירושליםתוכנית1985/ בביטול, קביעה והתווית שטחים בשכונת גילה כביש מס' 8.14/01/1982
ירושליםירושליםתוכנית1985/ גשינוי גבול ומיקום חניה בשכונת גילה.28/09/1979
ירושליםירושליםתוכנית1987/ אחלוקת משנה בשכונת גילה.06/07/1978
ירושליםירושליםתוכנית1995/ ארובע מגורים מזרח תלפיות - השלמה.16/02/1978
ירושליםירושליםתוכנית1995/ בקביעת בינוי חדש במזרח תלפיות.25/02/1982
ירושליםירושליםתוכנית1995/ גהסדרת שטחי היעוד ושיפור פרישתם בתלפיות מזרח.23/06/1983
ירושליםירושליםתוכנית1996שינוי בינוי ברח' הצבי פינת רח' ירמיהו שכונת רוממה.13/02/1975
דרוםאשקלוןתוכנית2/ 01/ 40/ 5שינוי מס' 2 לתכנית מס' 5/40/01 (143/03/4)26/10/1972
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 100מלון דורטל סול - אילת23/05/2006
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 103הרחבת אזור המתקנים במחצבת נחל שלמה
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 106בית ספר "אור החיים" - אילת04/12/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 107שכונת רמת בגין אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 109פינוי מתחם שדה תעופה אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 74מתחם- יוזמה ותבונה
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 76מתחם חב' צים אילת19/09/2000
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 80אזור תעשיה ישן - אזור משולב אכסניה ומסחר
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 97חוות הגמלים - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 212כריית חלוקי נחל - נחל שחורת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 101/ 114מבנה במגרש 4 א' מרכז תיירות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 1המשביר לצרכן04/09/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 10מרכז עירוני08/09/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 11מסחר-רח' שדרות התמרים18/12/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 11/ אאזור מסחרי24/10/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 12שכ' אשל-התווית דרך17/10/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 12/ אשינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור משולב עם אזור מלונאות.26/08/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 13שינוי לתכנית מפורטת אזור מע"ר אילת.04/02/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 14שינוי באחוז בנייה למגרש 2- אזור מע"ר04/07/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 15שינוי יעוד משצ"פ לשטח מסחרי12/12/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 16מרכז רסקו - שכונת האשל09/03/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 17שינוי לתכנית מפורטת אזור מע"ר אילת24/12/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 20מלון טופז אילת22/05/2003
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 21מתחם אגד והמשביר לצרכן
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 22מרכז מסחרי ומלון שלום פלאזה25/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 24בית 179 - מרכז אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 25גן פרדקין - שכונת האשל - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 26שכונת בית האשל - בית מס' 192 - אילת08/08/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 27שדרות התמרים - פינת רחוב אדום - שכונת האשל - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 28שד' התמרים - פינת רחוב אדום - שכונת האשל אילת22/05/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 29קיוסק בשדרות התמרים אילת26/06/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 3רח' הערבה מרכז אילת-מסחר27/07/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 30בנין 179 מגרש 3 שכונת האשל08/07/2010