תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5215תוספת מעלית פנימית ,הריסת מדרגות ובנייתן מחדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5216התנגדות לתוספת בניה בק.ק., שינוי החללים, הריסת קירות ומרפסות בחזית הבית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5217התנגדות לתוספת עמוד בטון לחיזוק מרפסות שקרסו בקו בניין אחורי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5218בקשה לתוספת בניה בדיעבד-החלפת גג מאסבסט לרעפים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5220בקשה לתוספת בניה בק.ק. ותוספת ממ"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5221התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש הכולל ק.ק. ו-2 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5222התנגדות לתוספת יח"ד על גג ומעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5225התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש עם מקלט, מחסן , פרגולה וגדר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5226בקשה לקבלת רשיון עסק למכירת חומרי בניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5227ערר על חנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5231בקשה להארכת מועד להיתר לבניית פרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5232בקשה להריסת מבנה ישן והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5236התנגדות לתוספת בניה , תוספת קומה לבניין ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5237התנגדות לתוספת חדר, יציאה לגג ופרגולות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5243בקשה לתוספת בנייה בק.ק ואישור מצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5245התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5248בקשה להריסה ובניית מחיצות ותוספות בניה בק.ק בחלק האחורי של המבנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5249בקשה לתוספת בניה, שינויים פנימיים והחלפת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5252התנגדות לתוספת בניה בק.ק ,קומה א' וממ"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5253התנגדות לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5255בקשה למתן שמוש חורד מאולם ספריה לתאטרון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5259התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5263היתר לשימוש חורג למשרד עו"ד והסדר חנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5265התנגדות להיתר לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5266בקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5267התנגדות לתוספת בניה על גג ותוספת מעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5268התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5273בקשה לתוספת בניה בגג, תוספת קומה שניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5276התנגדות לתוספת בנייה לשם השלמת משרד לבעלי מקצוע בקומת מרתף קיימת וחניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5278בקשה להריסת מפעל והקמת תחנת תידלוק (אי מתן החלטה)
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5280התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנהחדש ב-2 קומות על חצי חלקה השייכת למבקש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5281בקשה לתוספת בניה בקומה ד' וחדר על הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5282בקשה לתוספת בניה- עליית גג, מעלית ומדרגות למרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5283בקשה לתוספת בנייה בקומה ד' וגג ו2 מעליות חיצוניות והגדלת לובי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5284התנגדות לתוספת בניה למגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5289התנגדות לפתיחת 2 דלתות כניסה למשרד בחזית המערבית של מבנה מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5291בקשה להריסת קירות פנימיים ובניית קירות חלופיים, תוספת מרפסת ופרגולה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5292בקשה לתוספת בניה, הזזת מדרגות,הגדלת חלון ותוספת מחסן
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5294התנגדות לתוספת בניה בק.קרקע ותוספת בריכה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5298התנגדות לתוספת מעלית בחלל המדרגות וחדר מכונות בק.קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5301התנגדות לתוספת בניה בקומה א' ושינוי במחיצות פנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5302התנגדות להיתר לשימוש חורג למכולת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5303התנגדות לתוספת בניה ,בריכה ופרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5305התנגדות לתוספת בניה בקומה 9 למגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5307התנגדות להרחת דירה, שינויים פנימיים ,פרוק גג אסבסט, ותוספת פרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5308היתר לשימוש חורג ממגורים למשרד לתקופה של 10 שנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5312בקשה לפתיחת שתי דלתות כניסה למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5314בקשה להקמת מבנה יביל
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5315בקשה להארכת תוקף לתוספת בניה בדירה אחת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5316היתר לשימוש חורג ממחסנים לגלריה וחדר מכונות למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5319בקשה לשיחזור מבנה למצבו משנת 1980 והחלפת גג אסבסטלגג רעפים בקו אחיד עם הבנין ה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5321בקשה לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5322בקשה לתוספת בניה בק.קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5323בקשה להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5330בקשה לשימוש חורג ותוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5332בקשה להתקנת אנטנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5333בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5339בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5342התנגדות לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5347בקשה לשימוש חורג לחנות בשר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5350בקשה להריסת מבנה ובניית חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5352בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5357בקשה לחנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5359התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5360התנגדות להקמת מרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5361התנגדות להריסת מבנה והקמת חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5362בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5364בקשה לשימוש חורג לאחסנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5380בקשה לתוספת פרגולה במרפסת הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5382התנגדות להקמת מבנה חדש מרתף 3 קומות 9 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5383התנגדות למתן היתר לשמוש חורג למזנון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 06/ 5386התנגדות למתן תוקף לתוכנית תא/ מק/ 3628
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5387פיצויים בגין אשור תוכנית תממ 5/1
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5388התנגדות להקמת מבנה חדש מרתף 3 קומות סה"כ 9 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5396התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5399בקשה לתוספת בנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5403בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5404בקשה למתן שימוש חורג ממשרדים לעסק של מסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5411התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5413התנגדות למתן היתר לשימוש חורג למזנון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5414התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5415בקשה למתן היתר לשימוש חורג למוסך פחחות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5427התנגדות לתוספת בניה על הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5428התנגדות לתוספת ארובה במסעדה בחזית הבניין האחורי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5429בקשה לקירוי וסגירת מרפסת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5430בקשה למתן היתר לשימוש חורג ממרתף למשרד לצמיתות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5439בקשה למתן היתר בניה ללא תנאי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5440בקשה להצבת 2 תרנים והסבת חדר לשימוש בציוד תקשורת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5442התנגדות לתוספת בניה, שינויים ביציאה לגג ופרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5449סירוב לאשר בקשה לשימוש חורג לרשיון עסק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5450בקשה לחנייה מקורה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5451בקשה לתוספת בנייה, החלפת גג רעפים ואסבסט ישן לגג רעפים חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5452התנגדות לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5454התנגדות למתן היתר לבריכה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5454-5455התנגדות למתן היתר לבריכה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5456בקשה לא לנתק חיבורי חשמל וטלפון בבית מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5458בקשה לשיפוץ פנימי וחיצוני וסגירת מרפסת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5459בקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5460בקשה לתוספת בנייה ומעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5462בקשה לתוספות ושינויים פנימיים באולם אירועים