תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5215בקשה להריסת גדר ובנייתה מחדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5217דחיית התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5220התנגדות להריסת מבנה קיים ובניית חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5223סירוב מתן היתר לבקשה לתוספות בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5248סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5249סיכום מתן היתר לבקשה להארכת היקף החלטה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5258סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5259התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת בנין מגורים בן 9 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5260סירוב מתן היתר לבקשה להחלפת קירוי גג בדיעבד לאחר שריפה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5262דחיית התנגדות להקמת מעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5263התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה בגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5268סירוב מתן היתר לבקשה לשיפוץ פנימי לאחר פירוק גג אסבסט
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5284סירוב מתן היתר לבקשה לבניית גדר בגבולות המגרש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5291התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה על הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 07/ 5292התנגדות לתוכנית תא/ מק/ 1730 מגדלי אופרה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5305סירוב מתן היתר לבקשה לסלילת משטח אספלט לחניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5306התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 2 קומות לבנין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5307סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה על הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 07/ 5309התנגדות לאיחוד וחלוקה תשריט איחוד 424
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5319סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג בק.קרקע לעסק של משפחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5334סירוב מתן היתר לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5335התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5338התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5341התנגדות למתן היתר לאישור בנית בריכת שחיה וחדר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5342התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות בניה שינויים כלפי היתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5345התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים והרחבה דו צדדית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5348סירוב מתן היתר לבקשה לתוספות בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5349התנגדות לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5430התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5437סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג לנגריה למרכז תיירות ומסחר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5440סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5466מתן היתר בתנאים לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5474התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות יח"ד בקומת עמודים בבניין קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5475סירוב מתן היתר לבקשה לתוספות בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5482שימוש חורג ממסעדה לעסק של משקאות לאולם שמחות וכנסים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5491התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מחיצת זכוכית והרחבת מדרגות כניסה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5493התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש ממרתף למשרדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5494סירוב מתן היתר לבקשה לתוספות בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5502סירוב מתן היתר לבקשה לשיקום גג ושני קירות חיצוניים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5503התנגדות למתן היתר להריסת מבנה קיים והקמת חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5507התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים ותוספות בניה בבית מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5514התנגדות לשינויים בפיר מעלית הידראולית חיצונית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5516התנגדות למתן היתר לבניית קומה נוספת וחדרי יציאה לגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5518סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג לעסק של חניון בתשלום
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5522סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג לעסק של פאב ומזון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5523התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות מעלית משותפת ל-2 בניינים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5524סירוב מתן היתר לבקשה לעסק של עיבוד מתכות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5530סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת מעלית פנימית+חצר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5533התנגדות למתן היתר לבקשה לשחמוש חורג לעסק של ייצור תריסים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5535התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5536סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5539סרוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג לאחסנת סמרטוטים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5541סירוב מתן היתר לבקשה לבניית עסק של צביעת עץ-נגריה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5542סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5544התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות בניה ויחידות דיור
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5546סירוב מתן היתר לבקשה לתוספות בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5549סירוב מתן היתר לבקשה להחלפת גג אסבסט בגג תיקני ושיפוץ המבנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5554התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים ובניה מחדש+שינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5558סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5563סירוב מתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג לאחסנת מתכת במבנה ללא היתר בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5564התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות בניה+הוספת מעליות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5567התנגדות למתן היתר לבקשה להרחבת דירה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 95450תביעת פיצויים בגין אשור תוכנית תממ/ 5/ 1
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 95451תביעת פיצויים בגין אשור תוכנית תממ/ 5/ 1
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 95452תביעת פיצויים בגין אשור תממ/ 5/ 1
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 95453תביעת פיצויים בגין אשור תוכנית תממ/ 5/ 1
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 95454תביעת פיצויים בגין אשור תוכנית תממ/ 5/ 1
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 074/ 5563סירוב מתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג לאחסנת מתכת המבנה ללא היתר בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5004סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5012התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים ובנייה מחדש + שינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5016התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממשרדים למרפאה וטרינרית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5017התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת בניין מגורים בן 9 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5020סירוב מתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג לעסק של בית מלאכה לפחחות וייצור דברי מתכת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5029סירוב מתן היתר לבקשה לתוספות בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5030התנגדות למתן היתר לבקשה להוספת יח' דיור+תוספת 3 קומות מעל בית קולנוע וחנויות מ
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5032סירוב מתן היתר לבקשה להחלפת גג במקום המשמש כיום למסחר בהיתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5034התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות ושינויים בבניין בן 3 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5035התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5041התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת בניין מגורין בן 9 קומות לאחר שניתן היתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5043סירוב מתן היתר לבקשה לאישור שימוש חורג לעסק של ליטוש אבנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5052התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5053סירוב מתן היתר לבקשה לבריכת שחיה פרטית בבית משותף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5054התנגדות למתן היתר לבקשה להוספת יח' דיור+ תוספת 3קומות מעל בית קולנוע וחנויות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5055התנגדות למתן היתר לבקשה להוספת יח' דיור+תוספת3 קומות מעל בית קולנוע וחנויות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5056התנגדות למתן היתר לבקשה להוספת יח' דיור+תוספת3קומות מעל בית קולנוע וחנויות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5058סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים בבית מדרגות ובחזיתות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5059סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מתקן שידור ע"ג עמוד חשמל קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5060התנגדות למתן היתר לבקשה לאישור שימוש חורג ממגורים למרפאת שיניים לתק' של 10שנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5062התנגדות למתן היתר לבקשה לאישור שימוש חורג ממגורים למרפאת שיניים לתק' של10 שנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5073סירוב מתן היתר לבקשה לקירוי חניה קיימת בשטח 20 מ"ר בטון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5074התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5077סרוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5080סרוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת קרקע וראשונה במקום המשמש כיום למרפאה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5084סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5085התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג לעסק של אפייה ומכירת דברי מאפה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5087הריסת בניה קיימת מחוץ לקווי בניין אישור מצב קיים לסככת אסכורית עמדת עבודה לשטי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5089סירוב מתן היתר לבקשה לבניית קומות נוספות בבניין ותוספת מעלית חיצונית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5091סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ואישור מצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5098סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת מעלית +חדר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5101התנגדות למתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג ממגורים לגן ילדים