תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5133סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5136התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בריכה +חדר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5139סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג מאחסנה למשרדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5140סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים הכוללים איחוד דירות 7 ו-8 +ת. בניה במפלס העליון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5142התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5143התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג מגרז' למשרדים למקצועות חופשיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5147סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5148סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה הכולל 4 קומות מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5151סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5152התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממחסנים ומשרדים לעסק של מסעדה ודיסקוטק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5154התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת מעלית חיצונית ומסתורי כביסה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5156התנגדות לתוכנית 2988 ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5158סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים במבנה של מרכז פרס לשלום
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5160התנגדות לתוכנית 2988 ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5163ערר על תוכנית 2988 ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5165ערר על תוכנית תא/מק/2988 ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5166התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת מעלית חיצונית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5167ערר על תוכנית תא/מק/288 ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5169סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממשרד למגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5173התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת לדירה ובניית מרפסת בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5174סירוב מתן היתר לבקשה להגבהת גדר קיימת ואישור מצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5175סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים הכולל 5 קומות מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5182סירוב מתן היתר לבקשה להרחבת דיור
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5183ערר על תוכנית תא/2988/ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5184ערר על תוכנית תא/מק/2988 ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5187ערר על תוכנית תא/2988/א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5188ערר על תוכנית תא/2988/א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5189ערר על תוכנית תא/2988/א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5191סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5193סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5194התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג לשימוש חורג מעורב מגורים+מרפאה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5197התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5198סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5199התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת שלוש קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5200התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג לייצור דברי הלבשה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5201סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת שלוש קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5202סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5203התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת שלוש קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5204תנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש הכולל מרתפים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5205התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש הכולל מרתפים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5206התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש הכולל מרתפים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5207התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים בבניין משותף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5208סירוב מתן היתר לבקשה לסגירת מרפסת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5210התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5214התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5219סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5226התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש הכולל 3 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5227התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5229התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5230סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת קומה אחת לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5231התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5232סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5233ערר על אי מתן החלטה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5235התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים במהלך בנייה ללא תוספת שטח
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5236התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת קומה אחת לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5237סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש ל8 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5239סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת 5 קומות לבניין עבור 13 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5240התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5242התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5243סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5247ערר על תוכנית תא/מק/2988 א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5248ערר על תוכנית תא/מק/2988 ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5249ערר על תוכנית תא/מק/2988 א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5251סירוב מתן היתר לבקשה להחלפת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5254סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5255התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5256ערר על תוכנית תא/1112 ג (4)
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5257סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5260סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה בריכת שחיה+דק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5261ערר על תוכנית תא/מק/2988 א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5262סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5263סירוב מתן היתר לבקשה ליצירת מקומות חניה בשטח הגינה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5265התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5269התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג לעסק של מוסך
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5274סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5281התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג מסיפרייה עירונית לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5282סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ולאישור מצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5284ערר על סירוב ו. מקומית לדון בתוכנית תא/מק/2689/1
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5285סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים והסדרת ביתן אשפה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5292סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5296התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5297ערר על תוכנית תא/מק/3921
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5298סירוב מתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג ממשרדים למסחר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5300ערר על הפסקת מתן חשמל לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5301ערר על הפסקת/מניעת מתן חשמל לנכס
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5303סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה לשימוש חורג ממחסנים לחנות בגדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5305התנגדות למתן היתר לבקשה לחידוש שימוש חורג ממחסן למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5306סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5307התנגדות למתן היתר לבקשה לשיחזור/שיפוץ ות. בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5309סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5310סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5311התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת קומה לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 5314ערר על הפסקת אספקת חשמל לנכס
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5315ערר על תוכנית תא/מק/3845
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85002ערר על היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85006ערר היטל השבחה על החלטת שמאי מכריע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85016ערר על היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85017ערר על שמאי מכריע בעניין היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85022ערר על שומת שמאי מכריע - היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85030ערר על היטל השבחה