תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3672/ 87/ 7פטור מחיזוק מבנה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3673/ 87/ 7בקשה להפחתת תקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3674/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רח' רפידים 4 ת''א
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3675/ 87/ 7שינוי שלביות- רח' יגאלון אלון 163 ת''א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3676/ 87/ 7הקטנת תקן חניה רח' שביל הפרגים 14 ת''א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3677/ 87/ 7הקטנת תקן חניה - רובינשטיין יצחק 20
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3678/ 87/ 7פטור מהסדר חניה- רח' קהילת ורשה 18 הדר יוסף תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3679/ 87/ 7פטור מתקן חניה- רח' הכרמל 38 ת''א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3680/ 87/ 7הקטנת תקן חניה - רח' לוחמי גליפולי 51 תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3681/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רחוב גבעתי 4 יד אליהו ת''א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3682/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רח' רפידים וגן רפופורט- תל ברוך, תא/ 2308
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3683/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רח' רפידים 14 תל ברוך, ת''א
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3684/ 87/ 7בקשה להיתר בניה תא/ 2094- רח' קוסובסקי 71 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3685/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- תא/ 2385- יוחנן הסנדלר 3
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3686/ 87/ 7שימוש חורג ממבני ציבור לבי"ס מיוחד לילדים לקווי למידה-רח' צה"ל 16 צהלה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3687/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רח' בני אפרים 213 ת''א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3688/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- בני אפרים 205, ת''א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3689/ 87/ 7הקלה בגודל מגרש עבור בניה בשב"צ ברח' יצחק בשביס זינגר
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3690/ 87/ 7הקטנת תקן חניה - תא/ 2308 רח' מבצע קדש 18 תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3691/ 87/ 7אישור בניית מרכז אופניים בפשט הצפה בנחל הירקון בהתאם לתממ/5/2
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3692/ 87/ 7בקשה לפטור מהסדר חניה- רח' יהודה הנשיא 38 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3693/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- רח' שאול המלך 21 ת"א- תא/ 2302
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3694/ 87/ 7הקטנת תקן חניה ששת הימים 26 תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3695/ 87/ 7הקטנת תקן חניה - תא/ ל/ 3
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3696/ 87/ 7הריסת מבנה גן ילדים ובניית מבנה גן אירועים-תא/ 2603
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3697/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- תא/ 3319
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3698/ 87/ 7פטור מתקן חניה- רחוב משה סנה 15 תל-אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3701/ 87/ 7בקשה להקטנת תקן חניה- רחוב נועם 5 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3702/ 87/ 7בקשה לפטור מתקן חניה- רחוב הגולן 122 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפונושא450/ 26/ 50בקשה לאישור הסכם בין עיריית תל-אביב לבין חב' שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
תל-אביבתל אביב-יפונושא452/ 26/ 3/ 50בקשה לאישור שר הפנים - מבנה שלישי לשימור במתחם נחושתן
תל-אביבתל אביב-יפונושא452/ 26/ 50אישור הסכם בין עת"א לבין נחושתן נכסים ויזום בע"מ
תל-אביבתל אביב-יפונושא457/ 26/ 50אישור חוזה בין עיריית תל-אביב יפו לבין בנק דיסקונט-השבת זכויות
תל-אביבתל אביב-יפונושא460/ 26/ 50אישור הסכם בין עיריית ת"א-יפו לבין אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביבתל אביב-יפונושאאישור הסכם בין עת"א לביןאישור הסכם בין עת"א לבין איגוד ערים דן(ביוב)עפ"י סעיף 195(1)לחוק התכנון והבניה
תל-אביבתל אביב-יפונושאביוב/ תגפ/ 11/ 3קו ביוב לחיבור שכונת ידידיה לת"ש "איילון"
תל-אביבתל אביב-יפונושאביוב/ תגפ/ 11/ 4קו הולכה לביוב לחיבור שכונת קרית שלום
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתביוב/ תגפ/ 4קו ks לקליטת שפכי ביוב של שכונת קריית שלום וסביבתה
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזורנושאבניה ירוקהבניה ירוקה - מסמך מדיניות
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, הרצליה, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאהסדרת מרחבי תכנוןהסדרת מרחבי תכנון
תל-אביבבני ברק, בת ים, רמת גן, תל אביב-יפונושא הסכם בין נת"ע והרשויות ההסכם בין נת"ע והרשויות ההסכם בין נת"ע לרשויות המקומיות
תל-אביבתל אביב-יפונושאהפקעות לפי סעיף 189 לחוקהפקעות לפי סעיף 189 לחוק
תל-אביבתל אביב-יפונושאהפקעות/ 1הפקעות שטחים ציבוריים עפ'י סעיף 189
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 01/ 5538מתן היתר בתנאים לכופר חניה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 05/ 5046התנגדות למתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאחניהמדיניות תכנון חניה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתמתוכנית מיתאר מקומית "מ"18/12/1984
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתמבוטל3מבוטל
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמדיניות הכשרת עבירות בניהמדיניות הכשרת עבירות בניה
תל-אביבתל אביב-יפונושאמדיניות תקן חניה למחוז תלתקן חניה - מחוז תל- אביב
תל-אביבתל אביב-יפונושאמחוז-תל-אביב(2)מדיניות מתחמים
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמחוז-תל-אביב(7)כיבוי אש
תל-אביבבני ברק, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפונושאמסמך עקרונותמסמך עקרונות לתכנון אזורים בנויים הגובלים בתכנית למרחב נחל הירקון
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתמק/ תא/ 2260/ אבית רובינשטיין12/11/1998
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתמק/ תא/ 2831שינוי נסיגות בקומות הגג בתל ברוך צפון29/07/1999
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתמתא/ 15מחלף אלוף שדה - בר אילן24/06/1990
תל-אביברמת השרון, תל אביב-יפותוכניתמתא/ 19שינוי יעוד מקרקע חקלאית למערכת מחלפים בין שתי דרכים מהירות - מחלף מורשה21/11/2001
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתמתא/ 7תכנית מס' מתא/705/10/1979
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתמתא/ 9תכנית מס' מתא/911/03/1976
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתניקוז/ תגפ/ 08/ 2הסדרת נחל כופר בקטע שכונת ידידיה
תל-אביבתל אביב-יפונושאקביעת אזורים לפטור מולחו"קביעת אזורים לפטור מולחו"ף בתחום מרחב מקומי תל- אביב
תל-אביבתל אביב-יפונושאקו ביוב עיליקו ביוב עילי שדרות ירושלים - יפו
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאקרקעות מזוהמות - מסמך מדימסמך מדיניות לטיפול בקרקעות מזוהמות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 04/ 51877-51874תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומיתרש/ 06/ 003גשר להולכי רגל ואופניים מעל נחל איילון (A)
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומיתרש/ 06/ 004גשר הולכי רגל ואופניים מעל נחל איילון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 06/ 5286תביעת פיצויים בגין תכנית רש/ 446 (אי מתן החלטה)
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומיתרש/ 11/ 19בקשה להיתר (שינויים) מרכז אנרגיה פארק מיחזור חירייה
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 2623אגד
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 2712מגדל אחים אלה
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 2719מבני גזית
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 3040רסיטל
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תגפ/ 597תגפ/ 597 מחלף גנות ותת"ל/ 19 לכביש 4
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא' 10/ 85023ערר על היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 00/ 5392תביעת פיצויים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 00/ 5506ערר על סרוב מתן היתר לתוספת בניה בקומות קרקע א-ד ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5005ערר על מתן היתר בתנאים.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5065ערר על סירוב מתן היתר לתוספת בנייה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5079התנגדות לשימוש חורג לבית מרקחת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5349התנגדות למתן היתר להריסת בניין ישן ובניית בניין חדש למגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5356סירוב מתן היתר להריסת מבנה קיים בן קומה אחת, ובניית מבנה חדש.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5368התנגדות למתן היתר לתוספת בנייה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5402מתן היתר לתוספת מעלית פנימית והקמת חדרי יציאה לגג.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5428אי מתן החלטה במסגרת 90 יום
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5432סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממסעדה לאולם שמחות.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5442דחית התנגדות להקמת מבנה חדש הכולל מרתף.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5444דחיית התנגדות להקמת מבנה חדש הכולל מרתף.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 01/ 5464אישור לאחד חלקות 133,134
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5465סרוב לאשר הקמת דוכנים וסככות בשוק סמטת השלושה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5469דחיית התנגדות לתוספת 2 קומות לבניין.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5470סרוב מתן היתר לבניית עלייה לגג.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5483מתן היתר להרחבת הדירה העליונה במפלס הקומה השנייה בלבד.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5505דחיית בקשה לתוספת בנייה למגורים.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 01/ 5513סרוב מתן היתר לתב"ע נקודתית- דיון חוזר.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5514סרוב מתן היתר לפתיחת עסק למימכר דברי מאפה וכו'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5516בקשה לרשיון עסק לחנות מכולת.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5519סרוב מתן היתר לסדור חניה והיתר בתנאים לגדר.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5521דחיית התנגדות לתוספת קומה שנייה לדירת הגג הקיימת.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5529קבלת היתר בתנאים.