תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85032ערר על היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85033ערר היטל השבחה על הכרעת השמאית המכרעת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85036ערר על שומת היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85040ערר על היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85046ערר על שומה מכרעת של שמאי מכריע - היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85051ערר על החלטת שמאי מכריע - היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85084ערר על היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85089ערר על היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85098ערר על החלטת שמאי מכריע - היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85113ערר על היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 85156ערר על החלטת שמאי מכריע - היטלי השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 95003ערר על פי סעיף 198
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 95004ערר לפי סעיף 197
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 95005ערר על פי סעיף 198
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 95014ערר לפי סעיף 197 לחוק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 10/ 95015ערר על פי סעיף 198 לחוק
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1001שינוי לתכנית ב.ע. 192715/02/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1002תכנית מס' 100201/09/1966
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1003שינוי לתכנית מפורטת מס' 12220/07/1972
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1004שינוי קוי בנין ברח' זכריה18/11/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1006שינוי לתכנית ב.ע. 192701/09/1966
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1008תכנית מאוחדת לקביעת אזורים - תקון 194115/02/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1009תכנית ב.ע. 1927 - תכנית גדס ץ27/09/1966
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1014תל אביב13/02/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1015תכנית מס' 101519/01/1967
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1017שינוי לתכנית מפורטת מס' 8101/09/1966
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1018ביטול שביל להולכי רגל17/04/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1018/ אהתרת תוספת לבנית בית אבות13/03/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1019/ ארח' אחוזת בית ורח' מונטיפיורי01/01/1976
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1019/ בתכנית מס' 1019ב09/08/1984
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1020שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 89112/11/1970
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1024תכנית מס' 102414/05/1970
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1025הרחבת דרכים קיימות ושטחי חניה09/06/1967
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1026תכנית מס' 102628/03/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1027תכנית מס' 102702/03/1967
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1029תכנית מס' 102909/06/1967
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1030מועדון נוער22/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1031שינוי לתכנית מפרוטת מס' 44718/09/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1031/ אשינוי לתכנית מפורטת מס' 103111/03/1976
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1033תכנית מס' 103329/12/1966
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1034/ אשינוי לתכנית מפורטת מס' 54015/09/1983
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1035תכנית מס' 103520/03/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1036תכנית מס' 103609/11/1967
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1038תכנית מס' תא/103820/06/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1038/ אתכנית מס' 1308א'27/05/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1039שינוי לתכנית ב.ע. 192711/12/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1043תכנית מיתאר מקומית מס' 104320/03/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1043/ א"שימושים באזורי תעסוקה בתל-אביב יפו"20/12/2001
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1044תכנית מס' 104409/06/1967
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1045/ בתכנון מחדש אזור התחנה המרכזית החדשה ע"י שלוב שלד הבנין הקיים מבחינת אופיו ותפ
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1046תכנית מס' 104628/03/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1047שינוי לתכנית מפורטת 192718/11/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1049שינוי לתכנית מפורטת מס' 25309/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1050תכנית מס' 105023/02/1967
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1053שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 23408/05/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1054/ אשינוי לתכנית מפורטת מס' 58208/01/1970
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1054/ בשינוי לתכנית מפורטת מס' 58218/11/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1054/ דשינוי לתכנית מפורטת מס' 1054א'15/09/1985
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1055תכנית מס' 105509/06/1967
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1056תכנית מס' 105622/06/1967
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1057שינוי לתכנית מפורטת מס' 30702/07/1970
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1059שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת "G"21/11/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1059/ בשינוי לתכנית מס' 1059 - שד' שאול המלך - ויצמן04/05/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1059/ השינוי לתכנית מס' 1059ד'11/01/1987
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1059/ ו"תוספת שטחי מסחר בבית אסיה"14/07/1994
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1059/ זהתרת תוספת מרתף עליון מתחת לשטח הפרטי הפתוח ומעל המתרפים התחתונים הקיימים לשמ19/12/1991
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1061תכנית ב.ע. מפורטת מס' 1061 שינוי לתכנית מתאר 72003/07/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1064תכנית מס' 106420/04/1967
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1065/ אתכנית "E"30/10/1980
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1069שינוי לתכנית מס' 15912/07/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1069/ אלהתיר באזור מגורים מיוחד תוספת בניה, להרחבת דירות הגג שבקומה העשירית בשטח של 006/11/1994
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1071/ אשינוי לתכנית מפורטת מס' 819 ותכנית מפורטת מס' 107115/07/1982
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1072שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 4417/04/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1073שטחים מעבר לירקון - תכנית מתאר "ל"20/01/1972
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1076תכנית מפורטת מס' 107612/06/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1077תכנית מס' 107726/01/1967
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1080שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 31221/11/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1080/ אשינוי לתכנית מס' 108020/10/1977
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1081שינוי לתכנית מפורטת מס' 84805/03/1970
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1083תכנית מס' 108321/03/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1084תכנית מס' 108428/03/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1085שינוי לתכנית מפורטת מס' 4407/05/1970
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1086תקון לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 58921/02/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1087שינוי של ת.ב.ע. - ת.ג.פ. / 27715/02/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1088חלק מאדמות כפר שלם03/09/1970
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1089תכנית מס' 108928/03/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1090/ אתכנית מס' 1090 א'06/06/1985
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1091תכנית מס' 109127/09/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1092תכנית מס' 109230/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1093תכנית מס' 109320/06/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1094שינוי לתכנית מפורטת ת"א 192708/05/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1094/ בתכנית מס' 1094 ב'15/03/1988
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1095שינוי לתכנית מפורטת "B" - חלק צפוני של אדמות מזרח תל - אביב.27/08/1970
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1096תוכנית מס' 109608/05/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1097תכנית מפורטת "E" - אדמות מזרח ת"א06/05/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1099יחידת שכנות ב' צפון תל - אביב08/05/1969
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 11/ 5407סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת גג
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1100שינוי לתכנית מפורטת - שכונת רמת אביב08/05/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1101תכנית מפורטת - ככר השעון ביפו27/09/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1102אדמות וואדי מוצררה - תכנית ב.ע. מפורטת "K"01/09/1966