תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1103תכנית מס' 110307/06/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1103/ אשינוי של תכנית מס' 110302/06/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1103/ ג"קומת קרקע מסחרית בככר מיכאלס"
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1104תכנית מאוחדת לקביעת אזורים02/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1107שינוי צורת מפרץ חניה ברח' כוכבי יצחק27/11/1980
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1108תכנית מאוחדת לקביעת אזורים24/06/1982
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1109התרת תוספת בניה בקומת קרקע27/05/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 111תכנית בנין ערים מס' 11114/07/1960
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1110תכנית מס' 111028/03/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1111תכנית מס' 111127/03/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1111/ אשטחים מעבר לירקון
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1111/ א/ 3הגוש הגדול - תחבורה
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1112/ אעבר הירקון, דרום רובע ה' - קטע תכנון 115/07/1976
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1112/ א/ ב/ 1טבלת הקצאות02/12/1993
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1112/ בהיתר תוספת 9 יח' דיור במגרש 2 + 1א'.11/07/1991
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1112/ געבר הירקון רובע ה', קטעים VI ו-V13/08/1997
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1112/ דתוספת 15 יח"ד למוצע בתכנית תא / 1112ג'11/07/1999
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1113תכנית מס' 111307/06/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1113/ אשינוי לתכנית מפורטת מס' 12216/09/1982
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1114שינוי לתכנית מפורטת מס' 16421/11/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1115תכנית מפורטת מס' 1115 חלק מתכנית מתאר מקומית מס' 1111 עבר הירקון - רובע ה'26/02/1970
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116תכנית מפורטת מס' 1116 חלק מתכנית מתאר מקומית מס' 1111 עבר הירקון - רובע ד'06/10/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ אתוכנית הצפונית לשטח תוכנית "ל" ומערבית לדרך חיפה.20/11/1986
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ אשינוי לתכנית מתאר מקומית מס' 1111 ותכנית מתאר "ל"20/11/1986
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 1איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת הבעלים01/04/1993
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 1תוכנית צפונית לתוכנית "ל" ומערבית לדרך חיפה.01/04/1993
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 2תוכנית צפונית לתוכנית "ל" ומערבית לדרך חיפה04/03/1993
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 2שינוי לתכנית מתאר מס' 1116א'04/03/1993
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 3שינוי לתכנית מתאר מס' 1116א'14/03/1991
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 3תוכנית צפונית לתוכנית "ל" ומערבית לדרך חיפה.14/03/1991
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 4תוכנית צפונית לתוכנית "ל" ומערבית לדרך חיפה.01/04/1993
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 4שינוי לתכנית מתאר מס' 1116א'01/04/1993
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 5תוכנית צפונית לתוכנית "ל" ומערבית לדרך חיפה.23/05/1991
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 6שינוי לתכנית מתאר 1116א'04/02/1993
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 6תוכנית צפונית לתוכנית "ל" ומערבית לדרך חיפה.04/02/1993
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 7שינוי לתכנית מתאר מס' 1116א'05/11/1992
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 7איחוד וחלוקה מחדש של השטח הכלול בתכנית שלא בהסכמת הבעלים05/11/1992
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1116/ א/ 7/ 1לוח הקצאות מתוקן ללוח הקצאות מאושר בתכנית תא / 1116א'7-01/12/1998
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1119שינוי לתכנית ב.ע. 4414/08/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1123תכנית מפורטת מס' 1123 חלק מתכנית מתאר מס' 43213/03/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1124תכנית מס' 112411/07/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1126שינוי לתכנית מפורטת מס' 46620/06/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1127דרכי גישה לתחנת האוטובוסים המרכזית.21/03/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1130תכנית מפורטת מס' 113021/11/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1133שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 192714/03/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1134תכנית מפורטת - חלק מתכנית מס' 43219/04/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1135שינוי לתכנית מתאר מס' 43219/09/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1136שינוי לתכנית מפורטת מס' 39818/11/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1136/ בשינוי לתכנית מס' 113627/11/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1136/ גשינוי לתכנית 113622/06/1978
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1137שינוי לתכנית מפורטת "E"28/11/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1138/ אתכנית מס' 1138/א15/08/1986
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1138/ ברחוב יהודה הנשיא17/03/2004
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1140שינוי לתכנית מפורטת "F"21/11/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1141שינוי לתכנית מפורטת מס' 77625/03/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1142תכנית מס' 114216/05/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1146תכנית מס' 114612/11/1970
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1148שינוי לתכנית ב.ע. מס' 4421/08/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1150שינוי לתכנית מפורטת מס' 253 ושל תכנית מפורטת 18702/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1154תכנית מס' 115419/09/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1154/ אשינוי לתכנית מתאר "ל"25/05/1972
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1154/ בשטח לבנייני ציבור, שבין הרחובות בני אפרים, מבצע קדש וקהילת קייב.
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1154/ ג"מרכז פיס קהילתי"30/01/2000
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1155תכנית מס' 115519/09/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1156שינוי לתכנית השכון הצבורי מס' 3 / 05 / 318/09/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1159תכנית מס' 115905/12/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1160שינוי לתכנית מפורטת מס' 777 / 97903/07/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1161תכנית מפורטת מס' 116128/11/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1162תכנית מס' 116228/11/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1163שינוי לתכנית "ל"27/02/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1165תכנית מס' 116505/12/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1168שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 40826/08/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1169שינוי לתכנית מפורטת מס' 36015/01/1970
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1170אגם, אזור לקרית נוער חינוך וספורט.12/06/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1172שינוי לתכנית מתאר מס' 72006/11/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1173תכנית מס' 1173 חלק מתכנית מפורטת "K"16/04/1981
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1175שינוי לתכנית מפורטת מס' 31221/08/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1177שינוי לתכנית מפורטת "G"21/11/1968
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1178שינוי לתכנית מפורטת מס' 60621/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1180שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 192702/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1181שינוי לתכנית מפורטת מס' 11703/07/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1182שינוי לתכנית מפורטת מס' 75902/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1183שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת "G"28/01/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1184שינוי לתכנית מפורטת מס' 46430/04/1970
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1185תכנית מפורטת מס' 118529/03/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1186שינוי לתכנית מס' 75521/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1187שינוי לתכנית מס' 75620/11/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1188שינוי לתכנית מס' 76310/11/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1189שינוי לתכנית ב.ע. מס' 87821/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1190שינוי לתכנית מס' 88016/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1191שינוי לתכנית ב.ע. מס' 88120/11/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1192שינוי לתכנית ב.ע. מס' 88216/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1193שינוי לתכנית מס' 88720/11/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1195שינוי לתכנית מתאר "ל" - שטחים מעבר לירקון26/08/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1196שינוי לתכנית מפורטת מס' 11702/10/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1197שינוי לתכנית מס' תגח / 27711/09/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1198שינוי לתכנית מפורטת מס' 11707/03/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1199תכנית מס' 119920/03/1969
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1200תכנית מפורטת מס' 120003/07/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1200/ אתכנית מפורטת מס' 1200 א'09/06/1977