תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1435שינוי לתכנית מפורטת מס' 111501/04/1976
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1437תכנית מס' 143712/06/1988
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1437/ אאחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים (קטעי תכנון מס'1 ו5-)08/08/1996
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1437/ באחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים (קטעי תכנון מס' 2 ו4-)08/08/1996
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1437/ גאחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים (קטע תכנון מס'3)08/08/1996
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1437/ דאחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים (קטע תכנון מס'6)08/08/1996
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1444חלק מתכנית מפורטת מס' 62926/08/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1446תוכנית תא/ 144629/03/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1446/ אשינוי לתכנית מס' 120324/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1447שינוי לתכנית מפורטת מס' 12208/11/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1448שינוי לתכנית מפורטת מס' 118223/03/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1449שינוי לתכנית ב.ע. 1927 - גדס23/12/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1450שינוי לתכנית מפורטת מס' 53 / R09/06/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1450/ אתכנית מס' 145010/09/1980
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1451שינוי לתכנית ב.ע. 1927 (תקון 1938) - גדס18/11/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1452שינוי לתכנית מפורטת מס' 77728/08/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1453שינוי לתכנית מפורטת מס' 62418/11/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1454שינוי לתכנית מפורטת מס' 66024/02/1972
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1455שינוי לתכנית מפורטת מס' 77705/05/1972
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1456שינוי לתכנית ב.ע. 44 מפורטת - תכנית מאוחדת לקביעת אזורים.18/11/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1457שינוי לתכנית מס' 126426/07/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1458שינוי לתכנית מפורטת מס' 45218/12/1984
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1459שינוי לתכנית מפורטת מס' 66731/01/1980
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 146/ אתכנית מס' 146א14/04/1976
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1460שינוי לתכנית מפורטת מס' 25308/11/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1462שינוי לתכנית מפורטת מס' 25613/01/1977
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1465שינוי לתכנית מפורטת מס' 69127/07/1972
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1466שינוי לתכנית מס' 120329/03/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1467שינוי לתכנית מפורטת מס' 11715/03/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1468שינוי לתכנית מפורטת מס' 11718/11/1971
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1470תכנית מס' 147031/07/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1472שינוי לתכנית מפורטת מס' 39820/07/1972
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1473שינוי לתכנית מפורטת מס' 4427/07/1972
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1476שינוי לתכנית מס' 104910/08/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1477תכנית מס' 1477.13/03/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1481שינוי לתכנית מס' 961א'13/05/1976
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1482שינוי לתכנית מפורטת מס' 25322/02/1979
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1483שינוי לתכנית מפורטת מס' 11710/08/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1484שינוי לתכנית מס' 88831/08/1972
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1486תכנית מס' 148617/08/1972
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1487שינוי לתכנית מפורטת מס' 62909/06/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1488תכנית מתאר מקומית מס' 148820/10/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1489תכנית מס' 148917/08/1972
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1493שינוי לתכנית מפורטת מס' 1054א'20/06/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1496שינוי לתכנית מפורטת "A"18/11/1976
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1498שינוי לתכנית ב.ע. 1927 (תקון 1938) - גדס08/11/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1502שינוי לתכנית ב.ע. מס' 44 (תקון 1941)15/03/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1502/ אשינוי לתכנית ב.ע. מס' 150201/04/1982
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1504שינוי לתכנית מפורטת מס' 25315/03/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1511תכנית מס' 151121/12/1972
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1512שינוי לתכנית מפורטת "G"12/07/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1514שינוי לתכנית מתאר "ל"18/12/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1515שינוי לתכנית ב.ע. 1927 - גדס11/09/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1516שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 232 / R11/07/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1518שינוי לתכנית מפורטת מס' 61809/06/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1519שינוי לתכנית ב.ע. מס' 5824/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1519/ אשינוי של תכנית מס' 151903/05/1984
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1521שינוי לתכנית מפורטת מס' 28527/06/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1522שינוי לתכנית ב.ע. "G"23/03/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1523שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 192724/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1524שינוי לתכנית מפורטת מס' 25809/09/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1528שינוי לתכנית ב.ע. 1927 - גדס13/06/1976
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1529שינוי לתכנית מס' 105723/03/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1530שינוי לתכנית ב.ע. 44 - תכנית מאוחדת לקביעת אזורים24/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1532שינוי לתכנית מס' 109602/09/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1534שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 52402/06/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1534/ אשינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 52417/06/1982
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1535תכנית מס' 153510/08/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1536שינוי לתכנית מתאר "ל"10/08/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1537שינוי לתכנית מפורטת "G"24/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1538שינוי לתכנית מפורטת מס' 42829/04/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1540שינוי לתכניות מס' 500,446,22215/03/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1541שינוי לתכנית מפורטת מס' 28527/08/1981
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1542שינוי לתכנית מפורטת מס' 34724/07/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1546שינוי לתכנית מפורטת מס' 3810/08/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1547שינוי לתכנית ב.ע. 192722/11/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1548שינוי לתכנית מפורטת "A"24/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1549שינוי לתכנית מפורטת 1141 יח' שכנות ב' צפון ת"א20/05/1976
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1550שינוי לתכנית מס' 112715/03/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1551/ אשינוי לתכנית ב.ע. מס' 4411/09/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1553שינוי לתכנית מס' 118220/10/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1554שינוי לתכנית מס' 97724/07/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1555שינוי לתכנית מפורטת מס' 61813/03/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1556תכנית מפורטת - אדמות כפר שלם
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1557שינוי לתכנית ב.ע. מס' 4401/06/1978
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1558שינוי לתכנית מפורטת 34720/10/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1559שינוי לתכנית מפורטת מס' 117
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1560שינוי לתכנית מפורטת מס' 97328/06/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1563שינוי לתכנית מפורטת "G"29/11/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1565שינוי לתכנית מפורטת "E"11/07/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1566שינוי לתכנית ב.ע. 1927
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1567שינוי לתכנית מפורטת מס' 691,294,31904/09/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1568שינוי לתכנית מפורטת מס' 294,319 69104/09/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1569שינוי לתכנית ב.ע. 192724/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1571שינוי לתכנית מפורטת מס' 46606/11/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1572שינוי לתכנית מפורטת מס' 234
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1573שינוי לתכנית מפורטת מס' 80711/09/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1573/ אשינוי לתכנית מפורטת מס' 157318/08/1977
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1574שינוי לתכנית מפורטת מס' 35124/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1575שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת מס' 192720/02/1975