תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1576תכנית מס' 157631/07/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1577שינוי לתכנית מפורטת מס' 629
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1579שינוי לתכנית מפורטת מס' 29026/07/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1580שינוי לתכנית מפורטת מס' 277
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1584שינוי לתכנית מפורטת מס' 12223/03/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1584/ אשינוי של תכנית מס' 1584
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1585שינוי לתכנית ב.ע. 1927
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1586שינוי לתכנית ב.ע. מס' 44 - לקביעת אזורים06/11/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1587שינוי לתכנית מפורטת מס' 307
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1587/ אשינוי לתכנית מפורטת מס' 30712/02/1982
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1588שינוי לתכנית ב.ע. מס' 44 - תכנית מאוחדת לקביעת אזורים09/10/1986
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1590שינוי לתכנית מתאר דרום מס' 43218/12/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1591שינוי לתכנית מתאר ומפורטת מס' 41103/05/1984
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1592שינוי לתכנית במתא 50 ושינוי תכנית מפורטת "B"13/09/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1594שינוי לתכנית שכון ציבורי מס' 1 / 01 / 3 ת"א13/03/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1595שינוי לתכנית מפורטת "F"
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1596/ בתכנית מס' 1596 ב'15/12/1977
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1597שינוי לתכנית מפורטת מס' 61914/02/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1599שינוי של תכנית מס' 118224/10/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1599/ אשינוי לתכנית מפורטת מס' 159927/01/1983
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1600תכנית מס' 160003/07/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1600/ אשינוי לתכנית מפורטת 160009/01/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1600/ בשינוי לתכנית מפורטת מס' 160015/01/1976
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1600/ גשינוי לתכנית מפורטת מס' 160027/05/1977
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1600/ השינוי לתכנית מפורטת מס' 1600ב'23/09/1986
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1600/ ושינוי לתכנית מפורטת מס' 1600ג'28/09/1986
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1600/ זבית הטקסטיל - תוספת בניה למשרדים26/08/1993
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1601שינוי לתכנית ב.ע. 4424/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1602/ אשינוי לתכנית מפורטת 160212/10/1988
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1604שינוי לתכנית מפורטת מס' 30624/07/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1606/ בשינוי לתכנית מפורטת 91310/08/1978
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1607שינוי לתכנית 104718/12/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1607/ אשינוי לתכנית מס' 160722/09/1985
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1608/ אשינוי לתכנית ב.ע. 4427/11/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1609שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' 771
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1609/ אשינוי לתכנית מס' 771
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1610שינוי לתכנית מפורטת מס' 23424/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1611שינוי לתכנית מפורטת מס' 397
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1612שינוי לתכנית מפורטת מס' 60 - תכנית פתוח שפת הים ת"א.04/01/1979
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1613שינוי לתכנית מפורטת מס' 18112/06/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1614שינוי לתכנית של ת.ב.ע. 44 ושל ת.ב.ע. 6013/03/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1614/ אשינוי לתכנית ב.ע. מס' 161428/08/1980
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1615תכנית מס' 161531/07/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1615/ אשינוי לתכנית מפורטת מס' 161512/03/1981
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1616שינוי לתכנית מפורטת מס' 285
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1617שינוי לתכנית מפורטת מס' 59024/07/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1620/ בשינוי לתכנית מפורטת "K"12/10/1988
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1622שינוי לתכנית מס' 771
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1623שינוי לתכנית מפורטת מס' 61802/06/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1628שינוי לתכנית מפורטת מס' 118224/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1629שינוי לתכנית מפורטת מס' 118220/05/1976
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1630שינוי לתכנית מפורטת מס' 28524/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1631/ אתכנית מס' 1631 א23/02/1984
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1632שינוי לתכנית מפורטת מס' 117
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1633שינוי לתכנית מפורטת מס' 117
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1635שינוי לתכנית מפורטת מס' 188 / R
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1636שינוי לתכנית ב.ע. 1927
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1637שינוי לתכנית מפורטת "A"27/12/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1638שינוי לתכנית מפורטת מס' 25624/11/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1639שינוי תכנית ב.ע. 1927 - גדס31/07/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1640שינוי לתכנית ב.ע1927.27/11/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1644שינוי לתכנית מס' 15927/12/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1648שינוי לתכנית מפורטת ב.ע. 1927
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1649שינוי לתכנית מפורטת מס' 124011/07/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1650שינוי לתכנית מפורטת "B"16/09/1976
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1650/ אשינוי לתכנית מפורטת 165024/12/1981
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1652שינוי לתכנית מפורטת מס' 171
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1654שינוי לתכנית ב.ע. 44 תכנית מאוחדת לקביעת אזורים27/12/1973
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1655שינוי לתכנית מפורטת 11706/11/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1656/ אתכנית מס' 1656 א'29/11/1979
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1656/ במרכז מסחרי ראשי עבר הירקון07/02/2007
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1658שינוי לתכנית מתאר ותכנית מפורטת ת"א-יפו06/11/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1659שינוי לתכנית מפורטת מס' 1200 פיתוח שטח מנשה09/06/1974
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1660שינוי לתכנית מס' 1049 להקמת שיכון לזוגות צעירים11/09/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1662שינוי לתכנית מפורטת מס' 590
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1664שינוי לתכנית ב.ע. 1927 גדס18/12/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1665שינוי לחלק מתכנית מפורטת מס' 145017/03/1977
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1667שינוי לתכנית מפורטת מס' 254
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1668שינוי לתכנית ב.ע. 1927 גדס (תקון 1938)
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1669שינוי לתכנית מפורטת מס' 1141 רובע ב' - צפון ת"א17/08/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1671שינוי לתכנית ב.ע. מפורטת K11/12/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1672שינוי לתכנית של ת.ב.ע. מס' 44 תכנית מאוחדת
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1673שינוי לתכנית מפורטת מס' 80706/11/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1674שינוי לתכנית ב.ע. 44 תכנית מאוחדת לקביעת אזורים24/07/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1674/ אשינוי לתכנית ב.ע44.
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1675שינוי לתכנית מפורטת מס' 256
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1676שינוי מס' 1 לשנת 1973 של תכנית מפורטת מס' 61806/11/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1678שינוי לתכנית ב.ע. מס' 44 תכנית מאוחדת לקביעת אזור18/12/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1680תכנית מתאר מקומית (בניה על גגות בתי)10/12/1981
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1681שינוי לתכנית מפורטת "F"
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1681/ אתכנית מס' 1681א22/04/1979
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1681/ בשינוי לתכנית 1681 א'
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1682שינוי לתכנית מפורטת "G"11/09/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1684שינוי לתכנית מפורטת 188 / R יד המעביר18/12/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1685שינוי לתכנית ב.ע. 1927 גדס06/11/1975
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1686/ בלתכנן מחדש את השטח ולאשר פיתוחו: קביעת איזור מגורים ביצוע איחוד וחלוקה מח29/08/1991
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1687שינוי לתכנית מתאר מקומית 72013/01/1977
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1688חלק מתכנית (המשך יפו ב') תכנית מפורטת.20/01/1977
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1689שינוי לתכנית מס' 200א'
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתא/ 1692שינוי לתכנית מפורטת מס' 46520/05/1976