תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5531סרוב מתן היתר לתוספת קומה וחצי הכוללת יחידת דיור אחת.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5532אי מתן החלטה לבקשה להיתר.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5534דחיית התנגדות לשימוש חורג משטח המיועד לנופש וספורט לאתר פסולת בניין.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5536דחיית התנגדות לתוספת בנייה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5537מתן היתר בתנאים לבניית גדר.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5539דחיית התנגדות להקמת בית מגורים.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5000דחיית התנגדות לפעילות מסעדת "גי'רף"
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5003דחיית התנגדות לפתיחת מזנון מצומצם
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5005דחיית התנגדות לפעילות מזנון מצומצם
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5013אי מתן תעודת גמר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5014מתן היתר בתנאים להיתר בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5016אי מתן היתר לשימוש חורג ממרתף לאחסנה למשרדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5018דחיית התנגדות למתן היתר לפתיחת 2 בתי עסק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5019סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומה רביעית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5020דחיית התנגדות ומתן היתר בתנאים לפתיחת מסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5021מתן היתר בתנאים להקמת 4 בנייני מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5022מתן היתר בתנאים להקמת בניין מגורים חדש בן 10 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5023דחיית התנגדות לאישור רשיון עסק למאפיה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5024סרוב מתן היתר להתקנת מעלית פנימית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5025סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק לרחיצת כלים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5026סרוב מתן היתר לתוספת 2.5 קומות לבניין הכוללות 3 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5027סרוב מתן היתר להגבהת גדר אחורית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5033דחיית התנגדות להקמת מבנה חדש הכולל מרתף ו-2 קומות מגורים ובהן שתי יחידות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5035סרוב למתן היתר לשימוש חורג ממחסן למכון עיסוי רפואי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5036דחיית התנגדות לתוספת 3 קומות חדשות עבור 6 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5038סרוב מתן היתר לתוספת בקומה ב', בקומת הגג, קומה א' וביצוע שינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5041דחיית התנגדות ומתן היתר בתנאים לתוספת 4 קומות לבניין הכוללות 7 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5044דחיית התנגדות לאישור תוכנית מתאר 3134
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5046דחית התנגדות לתוספת בנייה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5048סרוב מתן היתר להחלפת גג אסבסט לגג רעפים ושיפוץ המבנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5052סרוב מתן היתר לתוספת קומה חמישית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5056ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5058סרוב מתן היתר לחלוקת דירה ל-2 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5081מתן היתר בתנאים לשימוש חורג ל-10 שנים ממתף למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5085סרוב מתן היתר לימוש חורג מבית מגורים לעסק לעבודת מתכת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5087מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5088מתן היתר בתנאים להקמת בניין.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5091סרוב מתן היתר להגבהת תקרה ורצפה ב-80 ס"מ
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5097מתן היתר בתנאים להקמת גדר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5107סרוב קבלת בקשה להיתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5109דחיית התנגדות לבניית חניונים ת קרקעיים למקלט חדרי עזר ושירותים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5112סרוב מתן היתר לשיפוץ בניין, החלפת קירות פח ובלוקים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5113סרוב מתן היתר להקמת גדר בגובה של שני מטרים.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5119מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5120סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למשרד.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5122דחיית התנגדות לתוספת בנייה בקומת גג, תוספת ממ"ד ושימוש בחלל הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5123אי מתן החלטה לבקשת היתר לתוספת אנטנות על תורן קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5124דחיית התנגדות לאיחוד חלקות על מנת ליצור מגרש בנייה אחד.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5126מתן היתר בתנאים לתוספת של 3 קומות לבניין הכוללת 34 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5129דחיית התנגדות להפעלת מסעדה בבית מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5130מתן היתר בתנאים לתוספת 2 קומות לבניין הכוללות 1 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5134סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים לשימוש מעורב.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5138דחיית התנגדות להקמת עקץ ותורן לאנטנת תקשורת.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5140מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומת קרקע וא'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5142דחיית התנגדות לשימוש חורג לגן אירועים.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5143דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג למסעדה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5145דחיית התנגדות לאישור שימוש חורג לחניון.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5146סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק לייצור מוצרי גומי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5154מתן היתר בתנאים להקמת מעלית חיצונית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5157סרוב מתן היתר לסגירת מרפסת בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5158מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה בקומת קרקע לאחור.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5164סרוב מתן טופס 4.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5167סרוב מתן היתר להקלות כמותיות בתוספת 3 קומות לבניין.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5168דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג לבית קפה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5173סרוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע לאחור.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5174סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למשרדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5175סרוב מתן היתר להפעלת מסעדה עונתית.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5176דחיית התנגדות לחניון פתוח.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5178דחיית התנגדות לסידור כניסה נוספת לחדר המדרגות הכללי ומעלית וחדר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5179דחיית התנגדות למתן היתר לפתיחת יציאה על הגג במדרגות פנימיות.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5183סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומה א'.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5184מתן היתר בתנאים לתוספת קומה לבניין הכוללת יח"ד אחת.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5186סרוב מתן היתר להקמת מבנה חדש הכולל 3 קומות מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5187מתן היתר בתנאים לשינויים בפתחים של החזית ושינויים בשרותים בקומת הגג.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5191דחיית התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5192מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה בקומה ד'.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5193דחיית התנגדות למתן היתר להקמת חדר גנרטור.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5194אי מתן היתר לתוספת בנייה בקומת קרקע הכוללת יחידת דיור אחת.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5195דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג ממגורים לבית קפה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5197סרוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע לאחור.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5198סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומה א' לאחור.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5199דחיית התנגדות למתן היתר למגרש חניה מגונן סלול.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5200מתן תנאים להארכת תוקף להיתר בנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5201דחיית התנגדות לתוספת בנייה בקומה א'.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5203סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומת קרקע .
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5204מתן היתר בתנאים לתוספת בניה להשלמת קומה רביעית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5206מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה בקומות ב' וגג לאחור
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5212סרוב מתן היתר למתקן תקשורת זמני הכולל תורן לאנטנות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5219קביעת תנאים ע"פ סעיף 78 לחוק לגבי הגבלות להוצאת היתרים לבנייה חדשה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5220קביעת תנאים ע"פי סעיף 78 לגבי הגבלות להוצאת היתרים לבנייה חדשה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5221מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5222סרוב מתן היתר לחניה מקורה ביח"ד מתוך 4.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5223סרוב מתן היתר לתוספת 2 קומות לבניין הכוללת 3 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5226סרוב מתן היתר לשיפוץ ושינוי בדירה בקומה ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5227דחיית התנגדות למתן שימוש חורג לחנות למכירת פירות וירקות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5228סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק למכירת אופנועים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5230סרוב מתן היתר לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5231דחיית התנגדות לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5233סרוב מתן היתר לשימוש חורג למכירת עופות קפואים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5235דחיית התנגדות לתוספת בנייה בקומה א'