תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5021דחיית התנגדויות לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5022סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומות א-ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5025דחיית התנגדות להיתר בניה לחדר יציאה לגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 03/ 5026מתן תוקף לתכנית מקומית 1111א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5030סירוב מתן היתר להתקנת אנטנת תקשורת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5031סרוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת הגג ובקומת הקרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5032מתן היתר בתנאים לאישור שימוש חורג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5033התנגדויות היתר לשימוש חורג ממגורים למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5039דחיית התנגדות למתן אישור שימוש חורג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5042סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5044סרוב מתן היתר לשימוש חורג מאולם קולנוע לדיסקוטק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5045סרוב מתן היתר לשימוש חורג למוסך
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5051סרוב מתן היתר לחידוש שימוש חורג לעסק לליטוש אבנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5052דחיית התנגדויות בחלקן למתן היתר להקמת מבנה מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5053מתן היתר בתנאים לשימוש חורג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5056מתן היתר בתנאים להקמת בית מלון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5057מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומת מרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5063מתן היתר בתנאים להקמת בניין משרדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5066סרוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת יציע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5067סירוב מתן היתר לתוספת בניה ושינויים בקו בניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5068סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק של נגריה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5069סירוב מתן היתר לתוספת בניה ושינויים בבנין קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5072דחיית התנגדויות ומתן היתר להרחבת דירה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5074סרוב מתן היתר לסידור מרפסת וגג פתוח
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5076מתן היתר בתנאים להריסת מבנה והקמת חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5077סירוב מתן היתר להחלפת גגות ולשיפוץ מבנה קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5081מתן היתר בתנאים להקמת בניין משרדים בתנאים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5088סירוב מתן הביתר לשימוש חורג לעסק של מסגרות לתמונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5093מתן היתר בתנאים להריסת מבנה והקמת חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5096סירוב מתן היתר לבניית קומת מרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 03/ 5097דחיית התנגדות ומתן תוקף לתכנית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5099סירוב מתן היתר להתקנת אנטנות סלולריות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5103מתן היתר בתנאים לתוספת קומה, מעלית, לסדור מרפסת וחניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5105סירוב מתן היתר להתקנת אנטנות סלולריות על גבי גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5129בהוראה לניתוק חשמל, מים וטלפון לפי סעיף 157א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5132סירוב מתן היתר לתוספת גדר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5133מתן היתר בתנאים לשימוש חורג למזנון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5136קבלת התנגדויות וסירוב מתן היתר לתוספת קומות ויח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5140סירוב מתן היתר לשימוש חורג להקמת עסק של נגריה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5143קבלת התנגדויות בחלקן ומתן היתר בתנאים להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5144ניתוק שרותי חשמל ,מים וטלפון לפי סעיף 157א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5147סירוב מתן היתר לסידור 3 מקומות חניה בחזית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5148סירוב מתן היתר לפיצול יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5150דחיית התנגדות ומתן היתר בתנאים לתוספת בניה למצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5151אי מתן החלטה למתן היתר לבניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5152דחיית התנגדויות ומתן היתר להקמת תורן לאנטנת תקשורת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5157דחיית התנגדות ומתן היתר לשימוש חורג לנגריה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5160סירוב מתן להארכת תוקף להחלטת ועדת ערר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5161דחיית התנגדויות בחלקן ומתן היתר לשינוי בהיתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5162סירוב אישור מדרגות חירום קיימות בעסק ללא היתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5163סירוב מתן היתר להתקנת תורן לאנטנת תקשורת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5164סירוב מתן היתר להתקנת 3 אנטנות סלולריות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5169סירוב מתן היתר לשיפוץ דירה ותוספת מדרגות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5170התנגדות חלקית להיתר למתקני חניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5171סירוב מתן היתר להריסת מבנה והקמת חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5172היתר להקמת תורן אנטנות התנאים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5174מתן היתר בתנאים לקירוי מרפסת ומעקה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5177דחיית התנגדויות בחלקן למתן היתר לשימוש חורג לרשיון עסק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5183דחיית התנגדות ומתן רשיון עסק למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5185סירוב מתן היתר לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5192סירוב מתן היתר להצבת אנטנת סלולריות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5236סירוב מתן היתר לסידור חניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5237היתר לבניית בניין ויחידת מלונית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5238היתר בתנאים לשימוש חורג ממרתף למרפאת שיניים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5239אי מתן החלטה למתן היתר לאנטנה סלולרית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5240אי מתן החלטה למתן היתר לאנטנה סלולרית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5241אי מתן החלטה להקמת אנטנות סלולאריות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5242אי מתן החלטה להיתר לאנטנות סלולאריות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5243סירוב מתן היתר למבנה עץ קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5244אי מתן החלטה למתן היתר לאנטנה סלולרית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5247היתר לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5248ערר על אי מתן החלטה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5249סירוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע לאחור
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5250מתן היתר בתנאים לבקשה להזזת נישה לבלוני גז
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5253סירוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5256סירוב מתן היתר להקמת מבנה חדש הכולל מתקני נופש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5257סירוב מתן היתר להקמת מבנה חדש הכולל מתקני נופש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5258סירוב מתן היתר לתוספת מעלית בתוך חדר מדרגות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5261סירוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למשרד עו"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5266אי מתן החלטה למתן היתר להקמת אנטנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5267אי מתן החלטה בבקשה למתן היתר להקמת 3 בנייני מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5269מתן היתר בתנאים לשינויים פנימיים ובחזיתות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5276מתן היתר בתנאים לתוספת קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5277סירוב מתן היתר לשיחזור קירות ושיקום תקרה קיימת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5279סירוב מתן היתר להקמת תורן לאנטנות תקשורת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5281אי מתן החלטה בבקשה למתן היתר להתקנת אנטנות סלולריות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5284מתן היתר בתנאים לשימוש חורג מדירת מגורים למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5292סירוב מתן היתר לשימוש חורג למסגריה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5294אי מתן החלטה בבקשה להריסת מבנה והקמת חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5295דחיית התנגדויות להריסת מבנה והקמת חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5297דחיית התנגדויות להריסת מבנה והקמת חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5326סירוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק למכירת מוצרי מזון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5327דחיית התנגדויות לשימוש חורג לאתר פסולת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5328דחיית התנגדויות לשימוש חורג לאתר פסולת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5329סירוב מתן היתר לתוספת בניה בקומה ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5330דחיית התנגדויות בחלקן להקמת בית מלון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5337מתן היתר בתנאים לבניית גדר בגבולות המגרש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5343דחיית התנגדויות לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 03/ 5344התנגדות לאישור תכנית 2746 ג'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5347דחיית התנגדויות להריסת מבנה והקמת חדש