תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5706-5543תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5710היתר לשימוש חורג מקומת עמודים לעסק לייצור הלבשה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 03/ 5711התנגדות למתן תוקף לתכנית 3397
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5716התנגדויות לתוספת קומה חמישית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5719היתר לתוספת גלריה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5741היתר לשימוש חורג ממגורים למסחר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5742תוספת בנייה וחדר שירות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5747התנגדות לתוספת קומה שלישית ודירת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5749הצבת תורן בגובה 7 מ' וחדר מכשירים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5750דחיית התנגדות לתוספת קומה וחצי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5751סירוב מתן היתר לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5753התנגדות לתוספת קומה חמישית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5754היתר לשימוש חורג מבנק למינימרקט
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5755סירוב מתן היתר להקמת חדר יציאה לגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5756תוספת שטח לבניין קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5771התנגדות לתוספת קומה וחצי במבנה מגורים ומסחר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5772היתר להקמת אנטנות תקשורת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5776אי מתן החלטה בהיתר לבניית חדר על הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5777מתן היתר בתנאים להרחבת דיור
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5778אי מתן החלטה בבקשה לחידוש השימוש החורג לחניון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5779מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5786-5781תביעת פיצויים בגין תכנית 2769
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5787תביעת פיצויים בגין תכנית 2769
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5787-5781תביעת פיצויים בגין תכנית 3769
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5789התנגדות להיתר לשימוש חורג לבית דפוס
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5790תוספת בנייה בקומת מרחץ,מרפסת לא מקורה ומעלית חיצונית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5792מתן היתר בתנאים לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5820-5795תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 03/ 5821אי מתן החלטה בבקשה להחלפת שטחים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5010-5001תביעת פיצויים בגין תכנית 2541ג'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5011התנגדות להיתר לשימוש חורג ממגורים לבית מלון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5013התנגדות להיתר לשימוש חורג לבית קפה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5014התנגדות להזזת בניין ותוספת 12 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5017התנגדות להיתר לשימוש חורג למכון אורטופדי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5099-5023תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5101תוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5102היתר לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5103לתנגדות להיתר לפתיחת דלת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51047-51028תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת (כיכר המדינה) מעגל חיצוני
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51050סרוב מתן היתר לשימוש חורג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51051היתר לתוספת בנייה למגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51052התנגדות לתוספת שתי קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51054התנגדות להיתר לשימוש חורג למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51055התנגדות למתן היתר לשינוי ייעוד מגן ילדים למגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51057היתר לתוספת פיר למעלית חיצונית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51058היתר לשינויים פנימיים במהלך שיפוצים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51063אי מתן תעודת גמר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 04/ 51067התנגדות למתן תוקף לתכנית 2657 ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 04/ 51068התנגדות למתן תוקף לתכנית 2657 ב'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51076היתר למעקה ממדרגות לגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5109היתר להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51150סירוב מתן היתר לתוספת 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51151תוספת בנייה בק.קרקע ומרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51152בקשה לדיון לאחר הצגת התכנית בפני הועדה לחלופות לבינוי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51158-51153תביעת פיצויים בגין אישור תכנית 2355 א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51162היתר לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51165היתר לשיפוץ, שחזור קירות והחלפת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51166תוספת בנייה בקומת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51167התנגדות לתוספת בנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51191-51170תביעת פיצויים בגין אישור תכנית 2355 א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51192התנגדויות להקמת מבנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51198-51196תביעת פיצויים בגין אישור תכנית 606 א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51199בקשה להיתר לשינויים בבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51201תוספת בנייה בק. קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5147אי מתן החלטה להקמת אנטנות תקשורת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5148אי מתן החלטה להקמת אנטנות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5149התנגדות לתוספת מעלית פנימית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5150אי מתן החלטה לתוספת ארובה במסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51848התנגדות לתוספת מעלית חיצונית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51853התנגדויות לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51855התנגדות לתוספת בנייה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51856ערר על סירוב מתן היתר ל-3 אנטנות עוקץ בגובה 2.5 מ' מעל גג עליון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51857התנגדות למתן היתר בתנאים לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51858התנגדות להיתר להקמת מבנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51860היתר לתוספת ארובה למסעדה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51861התנגדות לשינוי בקונסטרוקציה וארובה קיימת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51864בקשה לתוספת בנייה בקומה שנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51871-51869מתן היתר בתנאים להקמת אנטנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51879תוספת בנייה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51880היתר להקמת מבנה בן 4 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 04/ 51882סירוב מתן אישור להפקדת תכנית נקודתית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51884 - 51883תביעת פיצויים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51886היתר לתוספת בנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51890התנגדות להקמת מבנה בן 7 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51894התנגדות לתוספת בנייה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51896תוספת בנייה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51897תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51899התנגדות לתוספת 3 קומות בבניין משולב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51906תוספת בניה בצמוד לחזית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51908היתר להגבהת גובה הגדרות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51912הקמת מבנה עזר לבזק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5191-5151תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51916היתר לתוספת בנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5194היתר להקמת מחסן
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 5195תוספת בנייה בקומת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51967היתר להקמת אנטנה סלולארית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51968תוספת בנייה ושינויים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51971הקמת סככות למוסך
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51972התנגדות להקמת מבנה מגורים בן 6 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 04/ 51973סירוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למזנון