תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יט'בקשה לפי פרק ה' סעיף 6 לתכנית מיתאר אילת לתוספת חדר תינוקות במתנ"ס קולייר
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ כ'לפי פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ כא'בקשה להיתר לתכנון מרכז תרבות ומוסיקה
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ כב'בקשה להיתר להקמת מבנה למעון יום
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 115/ 37גבעה 106 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 125/ 4שינוי יעוד ממגורים למסחרי (תכנית מס' ד/ 184/ ד)21/04/1966
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 212כריית חלוקי נחל - נחל שחורת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 213אזור תעשיה נחל שחורת - שלב ב'03/02/2000
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 223רובע 11 שחמון - אילת08/11/2007
דרוםאילת, חבל אילותתוכנית2/ 02/ 224שמורת טבע מסיב אילת - הרחבה 1 - אילת25/08/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 225שמורת טבע ים האלמוגים אילת08/11/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 1המשביר לצרכן04/09/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 10מרכז עירוני08/09/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 11מסחר-רח' שדרות התמרים18/12/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 11/ אאזור מסחרי24/10/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 12שכ' אשל-התווית דרך17/10/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 12/ אשינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור משולב עם אזור מלונאות.26/08/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 13שינוי לתכנית מפורטת אזור מע"ר אילת.04/02/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 14שינוי באחוז בנייה למגרש 2- אזור מע"ר04/07/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 15שינוי יעוד משצ"פ לשטח מסחרי12/12/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 16מרכז רסקו - שכונת האשל09/03/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 17שינוי לתכנית מפורטת אזור מע"ר אילת24/12/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 18מגרש 18 - פארק מרכזי24/10/1996
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 20מלון טופז אילת22/05/2003
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 21מתחם אגד והמשביר לצרכן
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 22מרכז מסחרי ומלון שלום פלאזה25/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 23הקניון האדום אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 25גן פרדקין - שכונת האשל - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 26שכונת בית האשל - בית מס' 192 - אילת08/08/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 27שדרות התמרים - פינת רחוב אדום - שכונת האשל - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 28שד' התמרים - פינת רחוב אדום - שכונת האשל אילת22/05/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 29קיוסק בשדרות התמרים אילת26/06/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 3רח' הערבה מרכז אילת-מסחר27/07/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 30בנין 179 מגרש 3 שכונת האשל08/07/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 32מרכז בר גיל אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 6אילת, מלון "אלמר"05/11/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 7מרכז מסחרי ומלון11/03/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 8שכ' אשל חלוקה מחדש05/05/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 9גן פרדקין09/06/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 103תוכנית 2/ 03/ 10306/01/1966
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 1אילת, אזור תעשיה28/04/1974
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 10אזור תעשיה מג' 6627/08/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 11אזור מסחרי08/07/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 11/ אאזור מסחרי30/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 12אזור תעשיה-מג' 58-5303/10/1984
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 13מרכז תנובה01/05/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 14אזור מסחרי30/05/1985
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 15אזור תעשיה מג' 4310/11/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 16אילת, אזור תעשיה30/11/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 17אזור מסחרי13/03/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 18שינוי לתכנית מפורטת מאזור מסחרי לאזור תעשיה.25/03/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 19מכבסה מלונות אילת20/01/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 2אזור תעשיה-איחוד מגרשים15/01/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 20שינוי יעוד מש.צ.פ. לש.פ.פ.30/04/1992
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 22שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור תעשיה ומלאכה03/11/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 23שינוי בהנחיות בניה אזור תעשיה ומלאכה01/06/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 24קניון העיר (איזור התעשיה הישן)26/10/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 25קביעת זכויות בניה במגרש 47 אילן אמיתי20/11/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 26אזור התעשיה הישן
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 27שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 28שטח מסחרי באזור התעשיה הישן08/11/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 29הרחבת מגרשים באזור התעשיה הישן - אילת26/08/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 30מרכז B.I.G אילת - מתחם סופריור כבלים27/09/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 6אילת, אזור מלאכה02/11/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 7אילת, אזור תעשיה07/07/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 8תעשיה ומלאכה16/02/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 11קביעת זכויות בניה וקווי בנין - מלון נובה אילת13/09/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 12מתחם תנובה - שכונת המאפיה אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 14מגרש 64 - אזור מגורים שכונת יעלים05/05/2003
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 15אזור משולב מסחר ומגורים בשכונת המאפיה אילת26/01/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 16תוספת קומות ואחוזי בניה - רחוב אלמוגים - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 17שכונת המאפיה - שימוש מעורב - אילת24/04/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 2אילת, מרכז העיר03/06/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 3שכונת המאפיה מ8-12/12/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 5שכונה מ- 8
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 6סמטת עופרים - מתחם המאפיה אילת30/03/2000
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 7מגרש באזור מגורים שכונת המאפיה רחוב האלמוגים29/08/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 8בית מס1 102 - שכונת המלאכה - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 9קביעת זכויות בניה שכונת המאפיה בית 1 / 130 אילת27/01/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 111/ 11שינוי לתכנית מפורטת - חוף אלמוג אילת.25/03/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 111/ 13שינוי לתכנית מפורטת- חוף הדרומי מועדון שייטים בים סוף.26/08/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 111/ 14מועדון צלילה אקוה ספורט24/10/1996
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 111/ 15שינוי משצ"פ לדרך משולבת - מלון אמבסדור - חוף אלמוג
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 111/ 16הרחבת מלון אורכידאה - אילת09/05/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 111/ 18מסעדת "הדייג היווני" - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 111/ 2אילת, חוף דרומי -מצפה תת ימי10/03/1974
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 111/ 5תכנית מפורטת-חוף אלמוג09/09/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 111/ 6חוף אלמוג, תוספת למועדון צלילה02/02/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 111/ 7אזור מסחרי22/12/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 111/ 8חוף אלמוג -מלונאות26/03/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114אילת, שכ' ד מערב 9-תחנת תידלוק16/10/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 12בינוי חוף אילת -שלבים א+ב23/05/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 13אילת, פארק תת ימי בחוף הצפוני23/02/1984
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 14מלון קיסר31/03/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 14/ אאילת, חוף צפוני14/02/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 16/ אאילת, מלון ספורט + שלבים א-ב24/05/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 17אילת, חוף צפוני-פארק נופש ימי18/07/1985
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 18אילת, חוף צפוני24/05/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 20"אתר לאומי - אום רשרש"21/01/1988