תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 21החייאת הלגונה - אילת02/08/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 22תיקון לתכנית מפורטת אזור מ.ע.ר לאילת (אזור שדה תעופה)28/01/1993
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 24חוף צפוני אילת מגרשים ,50 ,51 5213/06/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 25אילת, חוף אילת שלבים א' ו-ב'29/06/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 26חוף צפוני-רויאל ביץ'29/09/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 28כיכר דרומית חוף צפוני אילת26/03/1992
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 29הגדלת אזור מלונאות ונופש - מלון דן09/05/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 30מרכז אום רש-רש13/07/1992
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 32שינוי לתוכנית מפורטת מלון מוריה13/09/1992
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 33חוף צפוני אילת מלון "מלכת - שבא"14/07/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 34מגרש מס' 4 - חוף צפוני מלון הקונכיה
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 35שינוי בהנחיות בניה מגרש 49 בחוף הצפוני.18/08/1996
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 36"מלון פנינת אילת"23/09/1993
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 37מלון הרודס26/08/1993
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 38מלון רויאל גרדנס23/06/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 4פתוח חוף צפוני אילת12/01/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 40מלון רויאל ביץ - בינוי09/03/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 41שדרת המלונות הצפונית19/12/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 42מלונוות עממיים - חוף צפוני12/02/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 44חוף צפוני אילת - מגרש 5102/07/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 45מגרש 12 - החוף הצפוני (מלון אואזיס אילת)16/01/1996
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 46שינוי משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי19/02/1998
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 47חוף צפוני אילת - מגרש 5030/06/1998
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 48מגרש 52 - חוף צפוני20/01/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 49מגרש 119א' - חוף צופני אילת14/09/2003
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 49/ אמגרש 119 א' - החוף הצפוני - אילת20/08/2006
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 50מלון מלכת שבא - שינוי בזכויות בניה14/12/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 52קביעת הנחיות ומגבלות בניה במגרש 131 חוף צפוני31/12/2000
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 53הלגונה המזרחית - החוף הצפוני - אילת16/11/2003
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 54מגרש 20 ד'- החוף הצפוני29/02/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 55הכיכר הדרומית אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 56פארק אטרקציות אילת החוף הצפוני
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 57מלון הרודס - חלקה 105 אילת07/09/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 58מלון רויאל גרדנס10/11/2002
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 59פארק אופירה - חוף צפוני28/09/2006
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 60מסעדת פאגו פאגו - מסעדה ומועדון יאכטות במתחם המרינה15/11/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 61מסוף נוסעים - נמל תעופה אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 62מרכז מסחרי - פנינת אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 63מלון מלכת שבא - אילת12/01/2006
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 64מרכז קונגרסים וירידים - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 65הרפסודה הלבנה - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 66אתר לאומי אום רשרש11/09/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 68מבנה למסחר ותיירות במגרש 103 ב' חוף צפוני אילת26/01/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 70מלון אסטרל סיסייד אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 114/ 77מבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי תא שטח 201 חוף צפוני אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115שכ' צופית עלית-בנה ביתך01/01/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 11מגורים רווי26/08/1979
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 12צופית עילית-מגורים רווי17/01/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 13צופית עילית מגורים רווי01/01/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 14צופית עילית - "בנה ביתך"26/03/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 14/ אאילת, צופית עלית31/12/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 16צופית עלית-בנה ביתך06/05/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 18שכונת צופית עלית - בנה ביתך שלב א'07/10/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 19שכונת צופית עלית -"בנה ביתך" מגרשים 112-9328/07/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 21אילת, שכונת צופית עלית15/09/1985
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 22שינוי לתכנית מפורטת דירות נופש- צופית עילית.26/08/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 24שצ"פ17/08/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 25צופית עלית שיניו הנחיות במגורים א'01/01/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 26מגרש 3230/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 27צופית עלית-בניה מדורגת19/06/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 28"צופית עלית"10/06/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 28/ אשינוי בהנחיות בניה מגרש 29 - ערר לפי סעיף 67ג'07/02/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 28/ בתוספת קומה באזור מגורים היוזם: יהודה סויסה20/01/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 29שכונת צופית עילית - גן ילדים ובית כנסת.11/08/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 31פרויקט "גני עדי", שכ' צופית - אילת19/04/1996
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 32מגרש למבנה ציבור להקמת בית כנסת -
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 34הקמת בית דירות - חלקה 90 מגרש A - אילת12/11/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 35בית מס' 4022 - צופית עילית אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 36חלקה 122 שכונת צופית עילית אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 4אילת, שכ' צופית-מסחר20/10/1974
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 5שכונת צופית עילית, גוש 40005 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 6אילת, שכונת צופית עלית19/02/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 7תכנית קטע מאזור מגורים שכונת צופית
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 115/ 9שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים מיוחד ובניה מסחרית - צופית עלית
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 116פיתוח החוף הדרומי - חוף אלמוג
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120אזור מגורים צופית (דרום-מערב) אילת30/05/1968
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120/ 2אילת, שכ' צפונית עלית08/05/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120/ 3אילת, שכונת צופית תחתית07/01/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120/ 5צופית תחתית-מג' 14-1117/08/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120/ 6שינוי בהנחיות בניה - וילות רסקו שכונה צופית תחתית14/04/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120/ 7אזור וילות רסקו מגרשים ,11 1207/07/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 120/ 8בית מגורים פרטי - שכונת צופית08/08/1996
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 121/ 2מועדון הכורה באילת15/01/1970
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123/ 2פיתוח אזור מגורי פטיו שכ' ד 37 יח"ד22/11/1979
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123/ 3אילת, שכונה ד'27/03/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123/ 5הקמת אזור משולב מסחר ושצ"פ - שכונה ד' (אופיר)09/06/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123/ 6יצירת מסגרת תכנונית להגדרת אזור מסחרי אילת05/08/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123/ 7שינוי יעוד ממגורים לשטח למבני ציבור - בית ספר אופיר - אילת12/05/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 123/ 8בניין 1108 רחובלוס אנג'לס21/07/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 127אילת, "בריכת מלח"13/02/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 127/ 1בריכות המלח, אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 129אילת01/01/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 129/ 1רובע מגורים מיוחד באילת 260 יח"ד31/08/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 129/ 2מלונאות ושפ"פ01/07/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 129/ 3שכונה צופית תחתית - 10 יח"ד01/01/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 129/ 4מלון עדי אילת30/12/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 131/ 1שינוי יעוד משביל להולכי רגל לאזור מסחרי וחניה- רחוב אילות . אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 131/ 3אילת, שד' יעלים -הגדלת מג' מגורים א'13/03/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 131/ 4רח' לוס אנג'לס13/03/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 131/ 5אילת, שיכון ציבורי -מסחר ועדכון מצב קיים08/07/1976