תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 131/ 6שינוי לתכנית שיכונים ציבוריים, יעוד שטח לשימוש מסחרי ועדכון מצב קיים08/07/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 131/ 7אילת, שכ' א מוסדות ציבור19/09/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 133מערבית משכ' ג'-דרכים וחניות05/07/1973
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 133/ 1שכונה ג'26/06/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 133/ 2תוספת בניה למועדון צופים
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 133/ 3מגרש באזור מגורים א' כיכר רפידים 11 אילת08/02/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 133/ 5מגרש 13 כיכר רפידים 13, 14 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 1שכ' אילות רח' 802/03/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 10אילת08/05/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 11יעוד שטח למוסד ציבורי - בי"הס אורט - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 12שינוי יעוד ממגורים למסחר - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 13שינוי יעוד לחניה מבנין מסחרי14/08/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 14אילת, בעלות שלטון31/08/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 15שינוי יעוד חלק ממגרש
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 16שכ' האשל, שינוי לתכנית שיכונים צבוריים קיימת27/07/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 17אילת05/07/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילת25/03/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 19רח' ברנע שפ"פ12/08/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 20אילת, שכונה ג'27/08/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 22שכונה ג'-אזור מסחרי24/09/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 24תכנית מבוטלת27/10/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 25חלוקות שפ"פ-שכ' יעלים06/09/1984
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 26יעלים מגורים א'23/06/1985
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 28אתר הנצחה27/11/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 29אילת, שכונת האשל29/01/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 3שינוי יעוד מגרש למעון ילדים - אילת07/10/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 30שכונת יעלים,שינוי יעוד14/06/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 31שכ' ב' בניני ציבור ושצ"פ07/03/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 32אילת29/09/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 37שינוי לתכנית מפורטת- "טורים" שכונת הדקל אילת.01/07/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 38שינוי בקוו בנין מגרש 55 - אילת04/07/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 39שטח סולל בונה שכונה ב'22/06/1992
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 4/ אשינוי לתוכנית מפורטת הגדלת 3 מגרשים בגוש 40011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 40שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ב'07/11/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 42שינוי בהנחיות בניה "טורים" שכונת הדקל19/01/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 43הסדרת מצב קיים בשטח של בתים קיימים והסדרת חניות לבתים01/06/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 44שכונת הדקל - אילת01/06/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 47קופ"ח מכבי11/09/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 49בית חב"ד- שכונת הדקל12/09/2002
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 5/ אבניני ציבור03/10/1984
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 50מכולת מנחם - אילת14/12/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 51שכונת הדקל - אילת27/12/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 52שינוי בהנחיות בניה בית מס' 1 / 414 - אילת23/08/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 53שינוי בהנחיות וזכויות הבניה - בית מס' 69812/07/2000
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 55רחוב גשרון 6 - שכונת הדקל אילת08/06/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 56שינוי בזכויות בניה - בית מס' 541/2 שכונת יעלים
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 57בית מס' 341 - שכונת יעלים אילת17/12/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 58רחוב ירושלים השלמה ושינוי משצ"פ למסחר - אילת30/04/2006
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 59שכונת האשל - רחוב השיטה - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 61שכונת יעלים - בית מס' 315 - אילת10/04/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 62שכונת הדקל - בין רחוב ברנע לנחל עמרם - אילת28/04/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 63שכונת יעלים - בית מס' 310 - אילת08/11/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 64שכונת יעלים - בית מס' 700 - אילת23/01/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 65בית מס' 146/1 שכונת האשל אילת06/04/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 66מגרש 251 - שכונת יעלים - אילת26/01/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 67מגרש 337 - שכונת יעלים - אילת05/03/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 68בית מס' 242 ג' - שכונת יעלים - אילת25/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 7רח' חטיבת הנגב-אזור מסחרי08/07/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 71בית צמוד קרקע, במגרש 518, שכונת יעלים08/07/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 73רחוב ירושלים הלשמה - בית מס' 43010/08/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 74מבנה מגורים במגרש 361 שכונת יעלים10/08/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 75מבנה מגורים במגרש 56704/01/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 76בית 266 שכ' יעלים - אילת08/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 78מגרש 250 רחוב השחם אילת24/04/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 79בניין 444 - מגרש 197 שכונת הדקל26/01/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 8שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשימוש מסחרי- קיוסק בשטח 0, 55 ממ"ר30/12/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 80מגרש 702 - שכונת יעלים - אילת24/04/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 81בית צמוד קרקע במגרש א 540 שכונת יעלים
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 82כיכר הזאבים, מגרשדים 56-61
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 83בניין 610 שכונה ג' - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 84רחוב צין 691/10 שכונה ג' אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 9אילת, אזור מסחרי16/10/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136תוכנית מפורטת לכונת ד' מערב
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 1אילת, שכונה ד' מערב 111/05/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 10שכונה מערב 1 (צאלים)17/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 11שינוי לתכנית מפורטת בשכ' ד- מערב אילת.25/02/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 12שינוי בהנחיות בניה - מבנים 11 ו- 13 אילת07/03/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 13דירות נופש צאלים23/09/1993
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 14מערב 1 - דיור מוגן20/03/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 15מרכז גני אילת09/05/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 2שכ' ד'-780 יח"ד06/02/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 3מערב1 שכ' ד' 56 יח"ד26/03/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 4מרכז עירוני-מג' 45 4408/02/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 4/ אמג' 44-45 שינוי קו בנין30/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 6אילת, שכונה מערב 122/04/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 7אילת, שכונה מערב 105/06/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 8שכונה ד' מערב 1 (שכ' צאלים)קוי בינין06/09/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 9רח' ארגמן מג' 46 שינוי אחוזי בניה30/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138מגורים א' וג' 370 יח"ד09/06/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 1מערב 1375 יח"ד30/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 11מגרש 27 שכונת גנים א'01/11/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 12מגרש 32 - שכונת גנים א' אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 2שינוי לתכנית מפורטת מאיזור מגורים ג' לחניה משולבת אילת02/03/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 3שכונת גנים א' - גן ילדים ופארק מרכזי30/11/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 5שכונת גנים א' - משעול הקנה 6 אילת08/08/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 6שכונת גנים א' - רחוב האלה 7 אילת04/12/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 7הצפצפה 5 גנים א'26/01/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 9מגרש 199 - רחוב האלה 23, שכונת גנים א'08/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 141אילת02/08/1974
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 141/ 1אילת14/04/1976