תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 141/ 3אזור תעשיה08/05/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 141/ 4אזור תעשיה16/12/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 144הקצאת שטח לתחנת דלק14/04/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145שכונה מערב 208/05/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145/ 1אילת, מערב 224/09/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145/ 2מערב - 2 מגורי פטיו24/09/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145/ 3מערב 2-רח' ששת הימים 400 יח"ד רווי25/03/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145/ 3/ אשינוי ביעודי קרקע ובהנחיות בניה לאורך רחוב ששת הימים20/12/1992
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145/ 5אילת, שכונה מערב 216/12/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145/ 6מגרש 75 - נוף המפרץ22/06/1992
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 146/ 1מערב 7 ומ-3 מגורים 1100 יח"ד30/08/1984
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 146/ 2אזור מ- 3 - אילת27/06/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 146/ 3שכונת "עמותת אדום" - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 147מחסן תת-קרקעי באזור אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 149אילת23/04/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 151אילת, שכונה מ-122/05/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152קביעת אזור לש"כ מגורים ושרותים29/11/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 10קביעת מגרשים למגורים ומסחר אמדר לבנין21/12/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 11וילות אמדר - מגרש 32 - אילת15/02/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 12מרכז מסחרי בשכונת אמדר אילת08/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 13מגרש 15, משעול אודם 9 - שכונת אבני חן09/08/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 2אילת12/07/1979
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 3מגורים מיוחד 245 יח"ד09/02/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 4שכ' אמדר מגורי נופש ויעודים נוספים19/01/1984
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 6הגדלת אזור מגורים א' ושטח לבניני ציבור קטע דרום מזרחי של רובע 1331/12/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 7קלאב הוטל אילת02/07/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 8"כפר השמש" - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 9כפר השמש - המשולש25/07/2000
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 154אילת, מתקן התפלה מי המלחה08/05/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 156יעוד שטח למתקן מיוחד - מזבלה עירונית
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 157תכנית מפורטת יעוד שטח למבנה ציבורי
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 160אילת, אזור תעשיה ומלאכה24/08/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 161/ 1נחל שחורת -אתר כרייה09/06/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 162מלונאות-ואדי חמד12/01/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 162/ 1מלון הנסיכה - חוף דרומי - אילת15/05/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 162/ אאזור מלונאות ואדי חמד29/06/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 165אילת17/01/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 166יעוד שטח למלונאות ושרותי תיירות בית החייל לשעבר "מלון נופית"
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 166/ אאילת04/12/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 167תכנית בינוי ערים מפורטת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 168מלון מגדלור24/07/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 169שכ' ג' -מוסדות ציבור08/05/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 172אילת17/02/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 174תכנית מפורטת, אזור תעשייה צפוני07/10/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 175שרותי ניווט למטוסים24/02/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 176אילת, שלוחת נחל שלמה, שטח כריה וחציבה12/06/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 177אילת, אתר נופש ימי בחוף הצפוני30/01/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 178מלונאות ונופש ממערב לכביש הערבה10/03/1985
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 180אילת19/01/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 181תכנית מפורטת "בית ויליאמס" אילת.02/03/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 182אילת, מגורים08/05/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 183מיזבלה עירונית03/05/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 184שכ' גנים ב' 200 יח"ד
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 185מתחם מ6-25/10/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 186שינוי לשטח פרטי פתוח וחניה עבור "מלון אדומית"01/11/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 186/ 1תוספת 45 חדרים - מלון אדומית - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 186/ 2שדרוג מלון אדומית ותוספת בנייה למגורים / נופש
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 193הקמת שכונת מגורים א' (בנה ביתך) - שכונת נוה מדבר - אילת07/02/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 193/ 2שכונת נוה מדבר - בנה ביתך
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 193/ 3בית במשעול קרקל 10, מגרש 53 שכונת נוה מדבר09/08/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 193/ 4מגרש 502 שכונת נווה מדבר אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 194הקמת אזור תיירות - מבנן א' אילת25/10/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 195מרכז הפולו - אילת02/12/1993
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 196תכנית מפורטת - נחל שחורת30/01/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 196/ 1אזור תעשיה שחורת - חדרי טרנספורמציה - אילת24/12/2006
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 198תכנית מפורטת מסוף גבול טאבה09/06/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 198/ 1מסוף גבול טאבה08/07/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 199מכללת אילת29/06/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 200מלון גולף11/09/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 201הקמת מכון טיהור מרכזי - אילת25/11/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202שכונתה מערב 6 - אילת שינויים במספר יח"ד06/01/1998
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 1הגדלת זכויות בניה במגרש מס' 7 רח' מקור החסידה מערב 625/06/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 2תוספת אחוזי בניה - מקור החסידה 11 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 4משעול פטל 2 מערב 6 אילת24/09/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 5שינוי בזכויות בניה משעול פיקוס 3, 4 מערב 6 אילת10/04/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 6מרכז ארגמן - שכונת צאלים07/10/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 8בית מגורים במשעול לופית, מגרש 8, מערב 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 202/ 9משעול פיקוס 1 מערב 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 203שחמון רובע 709/11/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 204אזור שחמון רובע 7 - מגרשים 13-12-1119/06/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 204/ 1תוספת זכויות בניה צוקי השמש אילת24/04/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 207ביטול סעיף בתקנון בנוגע להיתרי איכלוס10/09/1998
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 207/ 1מגרש 39 - משעול הלויים, שחמון 707/10/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 207/ 2מגרש 47 משעול הלויים שחמון 7 אילת29/08/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 208תכנית מפורטת קרית הספורט - אילת20/01/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 209שחמון- רובע 4 - שינוי הוראות התכנית09/04/1998
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 210קביעת זכויות בניה למתקנים הנדסיים והסדרת שטחי המגרשים בהתאם לחלוקה אנליטית26/03/1998
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 211רובע 8 - אזור שחמון01/08/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214שכונת שחמון- רובע 609/03/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 1שכונת שחמון רובע 605/06/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 10מבנה צמוד קרקע במגרש 274 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 13רחוב תורמוס 15-17 שכונת שחמון רובע 6 אילת - מס' קודם 2/ מק/ 484
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 14מגרש 466 שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 15מגרש 325 שכונת שחמון רובע 6
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 16מבנה צמוד קרקע במגרש 302 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 19מבנה צמוד קרקע במגרש 311 שכ' שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 2מגרשים 689, 688 שחמון 607/10/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 20מבנה במגרש 288 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 21מבנה צמוד קרקע מגרש 301 שכ' שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 22שינוי בזכויות בניה במגרש 390שכונת שחמון רובע 6