תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 23מבנה צמוד קרקע במגרש 321 שכונת שחמון רובע 6 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 24מבנה צמוד קרקע במגרש 306 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 25מבנה צמוד קרקע במגרש 389 שכ' שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 26מבנה צמוד קרקע במגרש 349 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 27מבנה צמוד קרקע במגרש 278 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 28מבנה צמוד קרקע במגרש 292 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 29מבנה צמוד קרקע במגרש 296 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 3שחמוון רובע 6 - תנאי אכלוס09/08/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 30מגרש 226 רובע 6 שחמון אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 5מגרש 247 רובע 619/07/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 7מגרשים 685, 684 רובע 6 (GAIIERY ) רובע 6 אילת - מס' קודם 2/ מק/ 482
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 8מגרש 354 רובע 6, שחמון - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 214/ 9מגרש 382 רובע 6 שחמון אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 215רובע 7 שחמון - תוספת זכויות בניה29/08/1999
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 217רובע 10 - שחמון אילת27/01/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 218אזור שחמון - רובע 9 - אילת27/01/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 218/ 1אזור שחמון - רובע 9 מגרשים 8, 9, 10 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 218/ 2מוסדות ציבור ברובע 9 שחמון אילת24/12/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 218/ 3בית מגורים ברחוב עין יהב, מגרש 14, שחמון רובע 9 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 219רובע 4 - שחמון
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 220מתחם למגורים ומסחר בשכונה מערב 6 אילת15/04/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 221שינוי בזכויות בניה מגרש 164 רובע 4 שחמון - אילת08/06/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 222רובע 2 - שכונת שחמון28/08/2006
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 222/ 1רועב 2 שכוונת שחמון - עדכון שטחי מגרשים (מס' קודם 2/ מק/ 444)
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 227תוספת זכויות - שחמון רובע 5 - רחוב נחל חיון פינת ששת הימים - אילת12/07/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 228תוספת זכויות - שחמון רובע 7 - מגרשים 54, 55, 56 - משעול האכדים - אילת21/07/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 229תוספת זכויות - שחמון רובע 7 - משעול שומרים - מגרש 61 - אילת04/12/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 230שכונת שחמון - רובע 7 - מגרשים 57-60 - אילת04/12/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 233שכונת שחמון - רובע 4 - מגרש 131 חלקה 34 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 1רחוב האפרסק פינת רחוב הדובדבר שכונת שחמון אילת08/01/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 10מגרש 330 משעול הזית 12 שחמון 431/08/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 11מגרש 326 משעול הזית 4 שחמון 421/05/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 12מבנה צמוד קרקע במגרש 213, שכונת שחמון רובע 4
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 13תוספת בניה לבית טורי במשעול חרוב, רובע 4 בשחמון אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 14משעול אננס, מגרש 8, שחמון רובע 419/11/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 15מגרש 288, משעול מנגו 14, שחמון רובע 401/11/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 16בית צמוד קרקע ברחוב האגוז 12, רובע 4 שחמון
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 17מגרש 230 משעול אלון 6 שחמון רובע 4 אילת11/09/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 2שחמון - רובע 4 מגרש 328 אילת03/03/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 3מגרש 324 משעול הזית 1 שחמון 4 אילת03/03/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 4מגרש 325 משעול הזית 1, שחמון 4 - אילת08/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 5בית צמוד קרקע ברחוב הערמון 7, שחמון07/11/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 6מגרש 238 - שחמון רובע 4, משעול התאנה 4 - אילת26/01/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 7בית צמוד קרקע ברחוב האפרסמון 16 שחמון07/10/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 235/ 9שינוי בזכויות בניה במגרש 318 שכונת שחמון רובע 410/08/2011
דרוםאילת, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית2/ 03/ 237מימשה בתחום התפעולי של נמל אילת16/12/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 241אלמוג - מגורים לעובדי בתי מלון10/04/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 243מסחר ומוסדות ציבור - שכונת גנים ב' - אילת15/02/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 244בית מגורים ברחוב היסמין, מגרש 383 גנים ב' אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 246שינוי בזכויות ומגבלות בניה במגרש 49 שכונת שחמון רובע 7
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 247מגרש 149 - משעול אבוקדו שחמון רובע 422/08/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 248מזנון נווה מדבר - מע''ר אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 249/ 1בית מגורים ברח' עין נטפים, מגרש 42, שחמון רובע 8
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 249/ 2בית מגורים ברחוב עין עקרבים, מגרש 112 א', רובע 8
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 249/ 3בית מגורים בסמטת הר שלמה, מגרש 168, רובע 8
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 250התחדשות עירונית באזור התעשיה הישן באילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 252הבית המדברי שכונת אופיר אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 253מגרש 275 משעול אגוז 13 - שחמון רובע 4 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 254פטיו 1037 רחוב קידר שכונת אופיר אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 255מגרשי פולו וגולף אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 2/ 03/ 110תכנית מס' 110/03/2, שינוי מס' 205/06/1988
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 101שכונת גנים ב'- אילת26/03/1992
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 136רובע 701/09/1994
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 430/10/1994
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 18מערב 6 -אילת27/12/1990
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 211רובע 8 - שחמון - אילת26/10/1995
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 212רובע 5 - שחמון - אילת26/10/1995
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 23מערב 7
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 23/ 1מערב 717/06/1993
דרוםאילתתוכנית2/ בת/ 45מפעל אצות
דרוםאילתתוכנית2/ בת/ 7אזור תעשיה אילת18/03/1993
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 300בניית מיבני מיסחר לאורך טיילת07/08/1997
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 301קביעת אזור מגורים19/12/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 302תוכנית 2/ מק/ 30209/10/1997
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ אשינוי תכסית מירבית מ-150 מ"ר ל-200 מ"ר במצב מ01/03/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ בתוכנית 2/ מק/ 303/ ב21/12/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ גשינוי בגודל תכסית הקרקע15/06/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ דשינוי זכויות בניה01/03/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ התוכנית 2/ מק/ 303/ ה01/03/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ והגדלת תכסית קרקע01/03/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ זתוכנית 2/ מק/ 303/ ז01/03/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ חשינוי בתכסית מגרש20/09/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ טשינוי בתכסית מיגרש16/07/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ ישינוי בתכסית מיגרש16/07/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ כשינוי בתכסית מגרש16/07/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ לתוכנית 2/ מק/ 303/ ל18/01/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ משינוי בתכסית מגרש16/07/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ נשינוי בתכסית מגרש26/02/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ עשינוי תכסית מירבית מ-150 ל-260 מ"ר.31/12/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ פשינוי בתכסית מגרש01/12/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ צשינוי סה"כ שטחי בניה למגורים08/02/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ קשינוי בתכסית למגרש22/06/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ רשינוי תכסית ושיוני 0.00+-28/04/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 304שינוי בקוי בניין16/07/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 306שינוי בקווי בנין29/08/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ אשינוי הוראות בינוי18/01/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ גשינוי קו בנין קידמי09/11/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ דשינוי קו בניין, תכסית וגובה אבסולוטי - מגרש 275 רובע 4 שחמון24/02/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ השינוי תכסית מרבית מ-150 מ"ר ל-260 מ"ר30/08/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ ושינוי בקוי הבניין28/04/1999