תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ חשינוי בסה"כ שטחי בניה למגורים08/02/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ לשינוי תכסית גובה וקו בניין24/08/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ נשינוי כיסוי קרקע18/01/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ עשינוי תכסית מרבית - שינוי גובה מקסימלי של המבנה - רובע 4 שחמון05/05/2002
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 308חלוקה חדשה למגורים27/07/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 309שינוי קו בנין31/12/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 310קביעת שטחים לבניה15/06/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 311קו בנין09/11/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 313שינוי קווי בניה28/04/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 314שינוי וקוי בנין30/03/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 315שינוי בקוי בניין09/11/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 316/ אשינוי קו בנין20/07/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 316/ גשינוי קו בנין29/08/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 316/ ושינוי קו בנין צידי22/11/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 316/ ו/ 1שינוי קוי בנין25/01/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 318חלוקה מחדש של שטחי בנייה12/08/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 319שינוי קו בנין27/09/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 320שינוי קו בנין אחורי27/09/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 321שכונת גנים ב' - אילת15/07/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 322שינוי קו בנין14/05/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 324תכנון כולל30/04/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 325אחוד וחלוקה ללא שינוי אחוזי בניה14/05/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 327שינוי בקוי בניין15/06/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 328שינוי קוי בניין31/10/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 329מתחפ מ- 6 - אילת09/02/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 330תכנון כולל30/10/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 331שינוי קו בנין צידי ל- 1.40 ושינוי תכסית09/08/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 332אזור תעשיה חדש אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 334שינוי קוי בנין10/07/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 335שינוי קו בנין צידי10/07/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 337ניצול שטחי השירות המותרים23/05/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 339/ אמגרש 371 שכונת גנים ב' - אילת08/05/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 339/ בהזזת קו בניין כדי ליצור חניה נוספת - שכונת גנים ב' מגרש 373 אילת08/05/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 340קביעת קו בניין קדמי - אילת26/11/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 342שכונת הדקל - אילת17/01/2002
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 343מתחם מ- 6 ב' (מגורים לעובדי בתי מלון) אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 345שינוי חלוקת אחוזי הבניה בין מגרשים ושינוי יח"ד - רובע 8 שחמון26/03/2002
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 347שחמון 8 - אילת27/05/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 348פרוייקט מול הפארק - אילת19/06/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 349שינוי קו בניין מגרש 186 שכונת הדקל רחוב ירושלים השלמה26/03/2002
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 352מע"ר אילת - מלון בריזה - אילת19/06/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 353שינוי קו בניין קדמי, צפון מערבי, אחורי ודרום מזרחי - אילת15/07/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 354משתלת התמרים - בית מס' 232
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 355שחמון רובע 4 רחוב האפרסק 4 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 358רובע 4 - שחמון - אילת22/02/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 359רובע 8 אזור שחמון - אילת01/07/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 361שינוי בקו בנין והקלה בשטח הבניה - אילת30/04/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 362מגרש מס' 205 - שכונת הדקל - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 363מגרש מס' 173 רובע 4 שחמון - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 364מגרש מס' 328 רובע 4 שחמון - אילת27/11/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 366מבנה מסחרי ומסעדה חוף ממן - חוף צפוני - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 367רחוב התבונה - אזור תעשיה אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 368מגרש 8 - שכונת האשל - אילת08/01/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 369מלון מרינה קלאב אילת09/02/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 370תוספת יחידדת דיור במגרשים 1-5 אילת13/10/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 372שחמון - רובע 8 - אילת27/05/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 376תוספת 6 יחידות דיור למגרש 1 - אילת09/03/2005
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 378אזור תעשיה חדש אילת13/09/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 380תוספת בניה לצד האחורי של הבית הקיים - אילת09/03/2005
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 384שכונת גנים א' אילת24/06/2007
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 395רובע 8 אזור שחמון - אילת01/07/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 402שכונת גנים ב' - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 414שינוי חלוקת שטחי בניה במגרשים 626, 627, 629, 630 שחמון 6 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 432מבנה צמוד קרקע במגרש 327
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 434חוף צפוני אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 442מגרש 105 רחוב התבונה 16 א' - אזור תעשיה אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 444רובע 2 שכונת שחמון - עדכון שטחי מגרשים - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 457מלון מוריה חוף צפוני.
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 464רובע 6 - שכונת שחמון - איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים - ביטול פטיו - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 465פארק ים 5 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 474שחמון רובע 6 - ביתן טרנסםורמציה 1001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 475מגרשים 647, 646, 645, 644, 643, 541, 640 רובע 6 שחמון
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 477ניוד שטחים בין מגרשים - שכונת שחמון - רובע 6
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 478מגרשים 100-104, 604, 605, 683 ו-906 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 480מבנה מגורים במגרש 888 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 481שינוי במגבלות בניה במגרש 171 שכונת שחמון רובע 4 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 482שכונת שחמון מגרשים 904, 684-685 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 483איחוד מגרשים ברחוב התות 3 ו-5 רובע 4 שחמון אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 484רחוב תורמוס 15-17 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 486בית צמוד קרקע ברחוב הערמון 1, רובע 4 שחמון
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 487מגרש 19 נמל חופשי אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 488מבנה מגורים במגרשים 2, 3 בשכונת האלמוגים אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 490בית ספר צאלים
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 493מגרש 9355 שכונת יעלים אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 498מגרש 111, רחוב אברוש 40 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 502מגרשי פולו וגולף אילת
דרוםאילתתוכנית20/ 03/ 02שכ' צופית17/07/1969
דרוםאילתתוכנית602-0052654רובע 5 מגרש 11
דרוםאילתתוכנית602-0052738ירושלים השלמה 418
דרוםאילתתוכנית8/ 18/ 4תרש"צ - אילת
דרוםאילתתוכנית81/ 31חלוקה בגוש 4000301/11/1962
דרוםאילתנושאאילת/ 1001תכנית אב לביוב אילת
דרוםאילתבקשה ועדה מקומיתאלת/ 2009125שוק הרוכלים מגרש 40
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6019התנגדות לשימוש חורג מתעשיה למסחר
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6027התנגדות לשימוש חורג מתעשיה למסחר
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6029מתן הקלה ל- 16 יח"ד
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 02/ 6032דחיית בקשה להקלה בקו בנין קידמי
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6035הצבת תורן ,ביתן יביל וגדר רשת.
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 02/ 6040בקשה לשינוי תוכנית מפורטת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6042בקשה לשימוש חורג ממגורים לאכסניה