תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6062הקלה במס' יח"ד דיור
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6068בקשה להקמת תחנת תדלוק אילת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6087התנגדות לבקשת הקלה לקומה חמישית
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6013היתר לשימוש חורג מתעשייה למסחר
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6014התנגדות להיתר לשימוש חורג מתעשיה למסחר
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6017ערר על אי מתן הקלה
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6028בקשה לאישור לדלת חזית ומדרגות בתוספת בניה
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6030ערר על ניתוק תשתיות
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6031ערר על ניתוק תשתיות
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6036בקשה לגידור שטח, מחסן נייד ופרגולה
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6039ערר על אי מתן החלטה
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6054בקשה לשימוש חורג מחניה לקרטינג
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6062התנגדות להקלה בבניין מגורים משותף
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6064בקשה להקלה בקומה ומס' יח"ד
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 03/ 6065בקשה להקלה במס' יח"ד
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 03/ 6066ערר על אי מתן החלטה
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6010בקשה להצבת אנטנות משתפלות על גג מבנה בשכונת מגורים
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6016בקשה להקמת מתקן תקשורת+תורן על גגב נין מרכז מסחרי
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6017תוספת בניה בקומה מפולשת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 04/ 6026ערר על דחיית תכניות 2/ מק/ 373 ו 2/ מק/ 376
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6034בקשה לסגירה קלה של מרפסת בבית מגורים.
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6049תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת.
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6050תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6051תביעה לפיצויים בגין תכנית פוגעת.
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6052תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6053תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6054תביעה לפיצויים בגין תכנית פוגעת.
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6062בקשה להחלפת גדר ושינוי חזיתות
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 04/ 6064בקשה לפתיחת פתח בגג ופרגולה
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 04/ 6070דחיית בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 05/ 6031התנגדות לתכנית להקמת תחנת תדלוק
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 05/ 6032בקשה להקלה בקו בניין אחורי
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 05/ 6054בקשה להקלה בקו בניין קידמי וקביעת קו חדש
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 05/ 6061בקשה להגבהת גדר משותפת ל 1.8 מ'
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 05/ 6073התנגדות לתכנית להקמת תחנת תדלוק
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 05/ 6079תכנית להעברת שטח חניה לשטח שירות אחר
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 05/ 6080בקשה לביטול היתרי בניה בלתי חוקיים
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 06/ 6014בקשה להעברה משטח שירות לשטח שירות אחר על פי תכנית
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 06/ 6017התנגדות להיתר בניית פרגולה הצבת מזגנים ומחסן מודולרי בחזית בניין מגורים.
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 06/ 6022ערר על החלטת שמאי מכריע
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 06/ 6023ערר על החלטת שמאי מכריע
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 06/ 6025התנגדות להיתר לשימוש חורג לשנתיים מתעשיה למגורי עובדים
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 06/ 6053ערר על התניית מתן היתר בנייה בהריסת מחסן מפלסטיק
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 06/ 6066אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן סלולארי על גג מלון הריף באילת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 06/ 6067אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן סלולארי בביה"ח יוספטל אילת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 06/ 6068אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן סלולארי על גבול טאבה אילת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 06/ 6073התנגדות לשינוי תכנית 2/ במ/ 18
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 06/ 6079התנגדות לשינוי תכנית (העברת זכויות בניה מקומה א' לקומת קרקע
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 06/ 6092בקשה להיתר למתקן שידור
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 07/ 6054בקשה לתוספת גדר ושער בחצר משותפת בבנין מגורים
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 07/ 6071התנגדות לאישור חורג ממסחר לשוק עירוני
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 07/ 6073התנגדות לאישור לש.חורג ממסחר לשוק עירוני
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 07/ 6078התנגדות לאישור לש.חורג ממסחר לשוק עירוני
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 07/ 6093התנגדות להיתר לש.חורג מתעשיה ומלאכה למגורי עובדים
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 07/ 6109התנגדות להקלות בבית מגורים
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 07/ 6113בקשה לביצוע עבודות סלילה,גידור והצבת מבנים
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 07/ 96057תביעת פיצויים בגין תכנית 2/ 03/ 114/ 53 "אזור הלגונה המזרחית"
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 08/ 6049בקשה להקמת מעגנה בחוף הצפוני באילת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 08/ 6062תוספת יח"ד ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 08/ 6068בקשה לתוספת חדר על גג מבנה משותף
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 08/ 6092התנגדות לתוספת בנייה בבניין משותף
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 08/ 6093התנגדות לתוספת בנייה בבניין משותף
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 08/ 6101התנגדות לשינוי חזית והקמת מעקה
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 08/ 6106התנגדות לשינוי חזית והקמת מעקה במבנה מגורים
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 08/ 96035חידוש ערר בתביעת לפיצויים בגין תכנית 2/ 03/ 152/ 6
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 08/ 96036חידוש ערר בתביעת לפיצויים בגין תכנית 2/ 03/ 152/ 6
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 09/ 6013התנגדות לתכנית 2/ מק/ 424 - הקמת ת.תדלוק בשטח שיועד למרכז תחבורה
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 09/ 6040ערר על סירוב הועדה המקומית לקבל בקשה להיתר ולדון בבקשה
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 09/ 6046התנגדות להזזה ופתיחת דלת למסדרון בכניסה משותפת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 09/ 6079ערר על אישור בקשה להיתר לשימוש מסחרי ללא שמיעת התנגדויות
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 09/ 6080בקשה להתקנת מיתקןפוטו-וולטאי (תאים סולאריים) על גג בית פרטי
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 09/ 6086בקשה לתוספת סטנדרטית, הקומת קרקע, פרגולה וגדר
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 09/ 6126התנגדות לש.חורג לגן ילדים בבית מגורים פרטי
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 09/ 6128בקשה לתוספות בניה למגורים
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 09/ 86112ערר על גובה היטל השבחה בגין אישור תכניר מע"ר אילת מס' 2/ מק/ 439
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 10/ 6005בקשה לתוספת פרגולה, מחסן וגידור בבנין משותף
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 10/ 6011התנגדות להיתר לשימוש חורג מתעשיה למסחר ומגורי עובדים באילת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 10/ 6033בקשה לתוספת פרגולה וגג בטון מעל מרפסת פטיו
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 10/ 6062ערר על שינוי לתכנית (שינוי נקודתי בקווי בנין שנקבעו במגרש לצרכי ציבור)
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 10/ 6070בקשה להקמת 8 מתקני שידור קטנים על גג מלון "דן" אילת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 10/ 6088בקשה להצבת מערכת פוטו וולטאית על גג בנין מגורים קיים
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 10/ 6096בקשה להקמת מתקן שידור ע"ג עמוד תאורה קיים
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 10/ 86039ערר על היטל השבחה בעקבות אישור תכנית מתעשיה למלונאות ומסחר תומך מלונאות
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 10/ 86098ערר על היטל השבחה בגין אישור תב"ע 2/ב03/ 114/ 41 - מלון בקעת הירח בע"מ
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 99/ 6180סירוב מתן שימוש חורג להצבת מתקנים לחקלאות ימית באילת (כלובי דגים בים)
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 99/ 6182היתר לשימוש חורג להצבת מתקנים לחקלאות ימית (כלובי דגים בים)
דרוםאילתתוכניתד/ 2/ 02/ 101/ 91כניסה מערבית לאילת08/01/2008
דרוםאילת, חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילות24/10/2007
דרוםאילת, באר שבע, דימונהתוכניתתתל/ 21מסילה לאילת