תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 206לב לנוי באר - שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 208מנחת מסוקים של בית חולים סורוקה
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 209מתחם מגורים ''נווה אילן'' בשכונת נווה זאב פלח 7 באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 210מתחם מגורים בשדרות טוביהו באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 212מגורים במגרש מס' 1202 רחוב וילנסקי משה 55 שכונת נאות לון באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 213הקמת פארק / גן גירוני ושינוי מיקום תמח''ש מזרחי - פארק מרמלדה
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 22מסילת ברזלת-ב"ש רמת חובב03/07/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 23שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח מסחרי - שכ' ד' צפון ב"ש23/11/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 24באר שבע, צפונית לשכונה ו'02/08/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 26תכנית מבוטלת21/08/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 27תקן חניה לתכנית מתאר ב"ש27/07/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 28משתלה עירונית09/02/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 29שכ' ד' - פארק עירוני01/05/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 32אתר תירות ושרותי דרך במבואה הדרומית לעיר04/09/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 33שדרות הנשיאים באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 33/ אפרוייקט דרך הנשיאים01/08/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 34באר שבע, שכונה י"א, שלב ב', אתר תכנון מספר 2301/05/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 35באר שבע, אתר לאומי בית אשל07/10/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 36באר שבע צפון - תחנת משנה (טרנספורמציה ופיקוח)05/07/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 37הגדרת אזור למגורים22/08/1985
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 38באר שבע, שכונת רמות29/10/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 39באר שבע01/10/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 4שנוי יעוד ממוסדות ציבור למגורים מיוחד01/05/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 40פארק שכ' ד'31/12/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 42תקן חניה23/06/1985
דרוםבאר שבעבקשה ועדה מקומית5/ 02/ 102/ 42/ (1)בקשה לאשור הקלה בתקן חניה להקמת מרכז תורני (חינוך ותרבות)
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 42/ אבאר שבע27/11/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 42/ בתיקון הצעת תקן חנייה - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 44שינוי לתכנית מתאר באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 45אזור תעשיה- בית אשל30/08/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 46בניני ציבור וספורט23/02/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 47יעוד שטח לתחנת דלק כביש בית קמה באר שבע24/03/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 48בית קברות עירוני חדש27/02/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 5המשך דרך הנשיאים-שרותי דרך17/10/1973
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 50באר שבע, שכונה ב'29/01/1987
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 51צפון מזרחית לתחנת הרכבת-תעשיה07/03/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 52שכ' ד' - מסחר ושצ"פ28/01/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 54מכון שאיבה עירוני07/03/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 54/ אדרך יוסף (ג'ו) אלון-מכון שאיבה29/06/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 55מרכז אזרחי01/01/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 56שכונת רמות, אזור 209/07/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 57שינוי לתכנית מתאר- שכונה ט' באר שבע28/11/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 57/ אשינוי לתכנית מתאר - שכונה ט' באר שבע12/12/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 58אזור האיצטדיון - דרכים29/09/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 59שינוי ביעודי קרקע ובמערכת דרכים28/11/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 60כביש עוקף חלק דרומי26/12/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 61שכונה ו'29/09/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 62שכונה ה'-י"א תכנית מתאר29/09/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 63שכונה ב' ליד האצטדיון העירוני-מסחר ונופש29/09/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 64שינוי לתכנית מתאר אזור מתקנים - רמות ב"ש31/07/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 65מתקן הנדסי דרומית לאנדרטה01/11/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 66שינוי לתוכנית מיתאר , קטע צפוני של דרך מהירה16/03/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 67אזור חצרים - פלח א' שכונת דרום10/12/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 68מבואה צפונית23/09/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 69שינוי בהנחיות בניה21/05/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 70הקמת גן זאולוגי באר - שבע09/12/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 71הרחבת אזור תעשיה
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 73מבואה דרומית - פיתוח אזור תיירות26/07/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 76שינוי לתכנית מתאר - הקצאת שטח למתקנים הנדסיים.09/07/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 77שינוי לתכנית מתאר - אזור רמות - באר שבע16/03/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 78אזור תעשיה13/05/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 79שינוי לתכנית מתאר - הקמת תחנת דלק בצומת קאנטרי קלאב10/09/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 8שכ' ב' בניני ציבור ושצ"פ06/01/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 80שינוי לתכנית מתאר - תוואי דרך מחברת שכ' / נוה נוי בין רח' חטיבת 8 לרח' אטד02/03/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 81המשך בנה ביתך - נאות לון26/12/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 82מפעל למוצרי אספלט ואבן בנגב24/09/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 83רחוב ארלוזורוב שכונה ג'
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 84שינוי לתכנית מתאר - מכון שאיבה - שכ' רמות11/01/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 85הסדרת שטח למתקנים הנדסיים - מכון טיהור מזרחי10/12/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 86שינוי לתכנית מתאר - עמק שרה שלב ה'12/06/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 87העיר העתיקה באר - שבע צומת אלי כהן - ככר הנגב27/02/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 88הקמת אזור מגורים מיוחד - שיכון דרום19/02/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 89יעוד מגרש לריכוז מבנים, מחסנים ומשטחים פתוחים שכונה ב' רחוב בני אור10/12/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 9רמות - מבני ציבור וספורט26/06/1977
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 90הקצאת שטח עם זכות מעבר לרכבת ושינוי תוואי דרך
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 91אזור משולב למגורים מיוחד, משרדים ומסחר שד' הנשיאים
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 92שכונת נאות לון - באר-שבע21/12/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 93עמק שרה ד'- אזור תעשיה30/03/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 94תכנית מיתאר באר שבע 2020
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 95שינוי בזכויות בניה ובקווי בנין - שכונת נאות לון09/06/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 96שכונת רמות ד' מזרח
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 97שכונת נווה מנחם ב' באר - שבע19/09/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 98נוה זאב - פלח 522/07/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 99יעוד שטח לבנייני ציבור - תחנת הסגר לכלבים
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 2תיקון לתכנית מתאר שטח לבניני ציבור באר שבע15/10/1971
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 101/ 40עיר עתיקה רח' רמב"ם -מסחר02/08/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 102/ 17באר שבע, שכונה ד' צפון01/05/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 102/ 19באר שבע, שכונת נוה נוי10/01/1977
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 102/ 23באר שבע, שכונה ד' צפון23/11/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103תכנית מפורטת - מרכז באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 1תיקון לתכנית מפורטת מרכז באר שבע, גוש 3818, חלקה 6.30/04/1971
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 10מרכז אזרחי - חל' 4,1605/07/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 10/ אשינוי אחוזי בניה במסחר31/03/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 10/ בשינוי בהנחיות בניה- מגדל שבע ב"ש10/06/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 11שמריהו לוין-מסחר15/07/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 12מרכז אזרחי02/08/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 13מרכז אזרחי רחוב מקס נורדאו02/08/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 14מרכז אזרחי02/04/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 15מרכז אזרחי21/08/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 16דרך חברון-שינוי גודל מגרשים04/12/1980