תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 17באר שבע, מרכז אזרחי12/01/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 18מרכז אזרחי19/01/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 19מרכז אזרחי- באר שבע04/11/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 2מרכז אזרחי-חניה17/05/1973
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 20מרכז אזרחי-מרכז תחבורה09/07/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 21שינוי בהנחיות בניה קו בנין - מגרש 1 מרכז אזרחי ב"ש10/06/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 22מרכז אזרחי - באר שבע01/09/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 23יצירת מסגרת תכנונית למגרש 64ב' - בנין תנובה מרכז אזרחי09/12/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 24הסדרת חניה - מרכז אזרחי10/03/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 25שינוי יעוד משטח למרכז תחבורה לאזור מסחרי - המרכז האזרחי10/03/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 26שינוי יעוד משטח לשימוש כללי לאזור מסחרי- המרכז האזרחי10/03/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 27שינויים בהנחיות בניה למרכז מסחרי13/04/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 28מגרש מס' 1 - מרכז אזרחי01/09/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 29מרכז אזרחי מגרש מס' 705/01/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 30מגרש 11 ו- 101 מרכז אזרחי01/09/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 33שינוי בהנחיות בניה במרכז אזרחי11/03/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 34ייעוד מגרשים להקמת קרית הממשלה בבאר שבע18/05/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 35שינוי לתכנית מפורטת מגרש תחנת אגד - מרכז אזרחי26/06/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 36שינוי לתכנית מפורטת - מגדלי קרן, מרכז אזרחי12/10/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 37שינוי לתכנית מפורטת - איתור בית חולים - במרכז אזרחי15/02/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 39שינוי לתכנית מפורטת -המרכז האזרחי (דיזינגוף)08/08/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 4התוית דרך20/06/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 40שינוי בזכויות והנחיות בניה מגרש מס' 1 מרכז אזרחי09/01/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 41הגדלת שטח לאזור מסחרי - מרכז אזרחי08/08/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 42שינוי לתכנית מפורטת - מרכז אזרחי -חב' עמידר19/06/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 43שטח מוסכי העיריה לשעבר - מרכז אזרחי03/06/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 44מרכז אזרחי באר שבע בבית אביסרור)24/10/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 44/ אהגדלת אזור מסחרי - בית אביסרור04/11/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 45שינוי גבולות מגרש מס' 19 - קרית הממשלה30/07/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 46מרכז מכבי באר שבע30/07/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 47מרכז אזרחי ( רסקו)31/03/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 48הסדרת שטח לתחנת תדלוק - מרכז אזרחי
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 49הקמת מגרש משולב מסחר עם מלונאות - דרך הנשיאים20/02/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 50שינויים באזור מסחרי - מרכז מסחרי באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 52"בית נפרו" - באר שבע28/04/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 53מגרש שקם15/10/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 54השלמת מדרחוב מרכז אזרחי - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 56רב מכר - מרכז אזרחי - באר שבע14/06/2011
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 57בניין רשות השידור - באר שבע19/09/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 58מרכז אזרחי - שד' רגר 1921/01/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 59שינוי הוראות בניה לבניין ברחוב קרן היסוד פינת שד' בן צבי (מס' קודם 5/ מק/ 250724/09/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 60לב הסיטי06/08/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 61מסחר במגרש מס' 100 ברחוב יצחק בן צבי (בניין קרסו)13/03/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 7מרכז אזרחי - קרית ממשלה מג' 1917/01/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 8עיר עתיקה-זכויות בניה03/04/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 9מרכז אזרחי24/07/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104באר שבע, אזור תעשיה (מס' קודם:ד/124)21/04/1966
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 10באר שבע, דרך חברון02/03/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 11באר שבע, שכונה א', תעשיה04/12/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 11/ אאזור מלאכה ותעשיה זעירה - רח' נפחא13/11/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 12אזור תעשיה, באר שבע24/07/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 15חלוקת קרקע באזור תעשיה - באר שבע, בגוש 38049
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 17תחנת דלק16/10/1977
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 19תיקון לתוכנית מפורטת, אזור התעשייה באר שבע. שינוי קווי הבניין לרחוב הנגרים05/01/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 20אזור מסחרי20/07/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 21אזור התעשיה, רחוב פנחס החוצב31/08/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 22אזור התעשיה13/04/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 23אזור התעשיה, דרך חברון02/02/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 25אזור תעשיה ליד תחנת הרכבת02/02/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 26אזור התעשיה05/07/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 27מג' 3 , אזור התעשיה09/02/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 28אזור תעשיה באר - שבע21/01/1987
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 29באר שבע, תחנת תדלוק ותעשיה01/01/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 30הגדלת אזור מסחר ושרותים, מלאכה ותעשיה זעירה ושטח לבניני ציבור.09/09/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 31שינוי לתכנית מפורטת מס' 5 / 03 / 104 / 2803/06/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 32אזור תעשיה באר שבע - מבנה ההיפרכל09/06/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 33אזור תעשיה24/11/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 34הפיכת שטח פרטי פתוח לאזור מסחר ושרותים02/06/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 35סדנאות לגמילה מסמים - איזור תעשיה01/09/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 36אזור תעשיה - לתעשית טכנולוגיה גבוהה משולב בשרותים ומסחר01/05/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 36/ אאזור תעשיה שדר' בן גוריון07/05/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 37קביעת זכויות בניה במגרש 124 אזור תעשיה - דרך חברון פינת שד' שזר18/05/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 38אזור תעשיה צפוני20/04/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 39שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה לאזור מסחרי05/10/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 40שינוי לתכנית מפורטת - שד' שז"ר פינת רח' וולפסון30/06/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 40/ אהקמת אזור מסחרי - בית פריזמה10/04/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 42אזור התעשיה - רח' האורגים15/07/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 44הקמת מבנה תעשיה משולב במסחר מגרשים 11, 10 רחוב הנגרים30/06/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 45הקמת אזור מסחר ושרותים + שרותי דרך - חוצות הדרום30/06/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 46שינוי מגבלות בניה במגרש מסחרי דרך חברון24/11/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 47שינוי לתכנית מפורטת - אזור תעשיה ב"ש30/12/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 48אזור תעשיה דרך חברון05/04/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 49אזור תעשיה באר שבע26/08/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 5אזור תעשיה באר שבע17/10/1973
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 51מרכז עיסוק ושיקום01/10/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 52/ אאזור תעסוקה דרך חברון
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 53אזור מסחר ושרותים משולב תעשיה ומלאכה26/06/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 54הקמת דירות לדיור מוגן, מסחר ומשרדים - דרך חברון
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 55אזור תעשיה קלה משולב במסחר רחוב האורגים24/07/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 56תעשיה ומלאכה משולב במסחר - אזור תעשיה רח' האורגים
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 57אזור תעשיה (דרך חברון) באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 58רחוב י. בורסקאי - אזור תעשיה
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 59רחוב האורגים באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 6אזור תעשיה באר שבע10/03/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 60הקמת אזור מלאכה ותעשיה משולב במסחר09/12/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 61מתחם מ.ש.ה.ר דרך חברון31/07/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 62מרכז שיקומי לנפגעי סמים - אזור תעשיה - באר שבע03/11/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 63רחוב האורגים - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 65שינוי בזכויות בניה - דרך חברון - באר שבע12/12/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 66קניון חוצות - באר שבע08/11/2006