תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 67רחוב הנגרשים - אזור תעשיה - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 69מול הפארק15/02/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 7אזור התעשיה מג' 15006/01/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 70מגרש מס' 100, מתחם חרסה, דרך חברון באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 8באר שבע, אזור התעשיה19/09/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 9אזור התעשיה05/01/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105באר שבע07/11/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 11שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה באר שבע22/11/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 12שינוי בהנחיות בניה -(בית קטורה) אזור תעשיה15/08/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 13שינויים בהנחיות ומגבלות בניה במגרש 110
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 14שינוי בהנחיות וזכויות בניה - מפעל סולוג26/06/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 15אזור תעשיות מדע באר - שבע1121/06/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 16אזור תעשיה עתירת ידע "בלטק" תעשיות עתירות ידע בע"22/01/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 17אזור תעשיה ( בית T,N,C)04/08/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 18רחוב האורגים פינת רחוב יהושע הצורף (מעדני מניה) - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 19תעשיות עתירות ידע בית בל-טק - באר שבע13/10/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 2תוכנית 5/ 03/ 105/ 207/11/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 20מגרש תעשיה עתירת ידע מס' 109 ברחוב יהודה הנחתום24/03/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 3אזור תעשיה (רכבת)20/12/1973
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 4אחוד מיגרשים13/10/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 7באר שבע, אזור תעשיה עתירת ידע02/08/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 8הגדלת מס' קומות17/11/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106באר שבע, (מס' קודם: ד/339)13/07/1960
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 10מרכז מלאכה לעולים01/10/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 12מתקן הנדסי אזור תעשיה13/05/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 15מבואה דרומית - שרותי דרך16/12/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 16אזור תעשיה07/10/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 18אזור תעשיה-מוסכים09/06/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 19אזור תעשיה30/06/1985
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 2שינוי יעוד לדרך אזור התעשיה באר שבע.04/07/1968
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 21מבואה דרומית-תיירות וטיילת14/02/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 22הסדרת אזור תעשיה ומלאכה - אזור רחוב המלאכה31/10/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 23רח' המלאכה- מגרש 1230/03/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 24רחוב המלאכה - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 3חלוקת מגרש מס' 86 לשני מגרשים בגוש 38040 באזור התעשיה- באר שבע.12/03/1970
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 5הרחבת איזור תעשיה זעירה- תכנית מס' 5/106/03/512/12/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 6באר שבע, אזור התעשיה הזעירה01/07/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 7באר שבע, אזור תעשיה16/03/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 8אזור למבני מלאכה גושים 38009, 38038- מול משקי עזר.
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 9אזור תעשיה10/04/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 1תיקון תכנית מפורטת - שכ' א', באר שבע16/09/1954
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 10באר שבע, (מס' קודם: ד/1/637)19/04/1971
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 100רחוב ויצמן 4 - שכונה א' - באר שבע08/11/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 101שכונה א' - מגרש 39 - באר שבע27/11/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 102רחוב אוסישקין שכונה א' - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 103מתחם בזל - שכונה א' - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 104רחוב השומר שכונה א' - באר שבע05/03/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 105התחדשות עירונית שכונה א' מזרח - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 106מגרש מס' 65 ברחוב הכותל המערבי 65/3 , שכונה א' באר שבע14/09/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 107רחוב תל חי 25 באר שבע19/03/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 108הגדלת זכויות בניה לבית מגורים - רחוב בלפור 30/1 באר שבע04/09/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 109מגורים במגרש מס' 4 שכונה א'22/08/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 110רחוב שח''ל 41, שכונה א', באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 111רחוב הכותל המערבי שכ' א' - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 112מגורים ברחוב הכותל מערבי 58/4 שכונה א' באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 113מגורים במגרש מס' 1 רחוב אוסישקין 4 שכונה א' באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 12באר שבע, שכונה א'19/10/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 13שכונה א'-אזור מגורים 208 יח"ד20/06/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 14שכ' א' מג' 14110/03/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 15שכ' א' בין רחוב בזל ורחוב תל-חי06/01/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 16שכונה א'-שצ"פ13/02/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 17שכונה א'-אזור מגורים08/05/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 19שכ' א'-מסחר01/10/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 20באר שבע, שכונה א'15/07/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 21שינוי יעוד מי-שצ"פ למוסדות ציבור13/10/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 22שכ' א'-שינוי אחוזי בניה24/08/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 23שכונה א'-שצ"פ20/02/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 24שכונה א'-מג' 124-131,125-13612/08/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 25שכ' א'-שינוי רוחב רח' אוסישקין29/10/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 26שכונה י"א-מוסדות ציבור04/01/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 27באר שבע, שכונה א'02/08/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 28שכונה א', רחוב סוקולוב02/08/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 29שכונה א'17/01/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 30שכונה א' - שצ"פ27/03/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 31שכ' א'-מוסד ציבורי20/07/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 32שכונה א'01/05/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 33שכונה א'03/07/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 34שכונה א', חלוקת מגרשים04/09/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 35שכונה א'02/02/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 36שכונה א'-מגורים ומסחר06/05/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 37שכונה א'-סוקלוב 205/07/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 38שכ' א'- מוסד ציבורי05/03/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 39שכונה א'-בנין ציבורי21/01/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 40שכונה א'- מג' 46 רח' בלפור 831/12/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 40/ אשכ' א- מגרש 4622/07/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 40/ בבאר שבע, שכונה א'06/09/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 43שכונה א'-תוספת בניה01/04/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 45שכונה א'-מגורים ושצ"פ08/11/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 46שכונה א'- בניני ציבור31/03/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 48שכונה א'-בניני ציבור14/07/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 48/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשביל ומש.צ.פ לאזור בניני ציבור ב"ש15/04/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 49באר שבע, שכונה א'09/07/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 50שכ' א'-בניני ציבור29/09/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 52שינוי לתכ' מפ' מאזור מגורים ג' לאזור מבנה ציבור - בית כנסת "בני ציון" ב"ש06/05/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 53שינוי לתכנית מפורטת- משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי - שכ' א' ב"ש06/05/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 53/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מבנה ציבור - מרכז נתיב השבים04/03/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 54מועדון גימלאי העיר07/03/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 55שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשטח מסחרי17/10/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 55/ אשינוי בקו בנין קדמי לקיוסק21/05/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 57יעוד מגרש לבניני ציבור "מקוה" שכונה א' סמטת שבזי16/11/1995