תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 27שכונה ג'-דרך השלום10/03/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 28שכ'ג- מגרש משחקים06/01/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 29בעלות שילטון (שכונה ג')13/02/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 3באר שבע, שכונה ג'12/11/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 30שכונה ג'-מקלט13/02/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 31שכ' ג'24/07/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 31/ אבאר שבע, שכונה ג'25/08/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 32אזור תכנון 10, שכונה ג' מסחר20/07/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 33באר שבע, שכונה ג'24/07/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 36תיקון לתכנית מפורטת שכ' ג' - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 38תיקון לתכנית מפורטת - שינוי יעוד - באר שבע08/05/1977
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 39שכ' ג ' מוסדות ציבור08/05/1977
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 40שכ' ג'- הוסטל01/10/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 42שכ' ג'- בניני ציבור07/07/1977
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 44שכ' ג'-מגורים רווי וחניה05/01/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 46שכ' ג'- מגורים רווי20/12/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 47שכ' ג'-מגורים 4 קומות13/11/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 48שכ' ג'-מוסדות ציבור08/11/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 5אזור תעשיה (רכבת)18/06/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 51שכונה ג'-מגורים ג'17/01/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 52שכונה ג'-משרדים ומלונאות17/01/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 52/ אשינוי בהנחיות בניה - שינוי בקו בנין07/11/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 53שכ' ג'-מסחר ומגורים31/01/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 55שכ' ג' שינוי קוי בנין28/02/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 56שכונה ג'-חלוקת מגרשים02/04/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 57שכ' ג'-דיור מוגן27/03/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 58/ אשכ' ג' אוניברסיטה-חלוקה לאזורי בינוי08/07/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 59שכ' ג' רח' וינגייט 16 יח"ד ב'27/07/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 60שכונה ג'-קו בנין08/01/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 61שכ' ג' - מסחר12/08/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 62שכ' ג'-התאמה מגורים רווי24/02/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 63שכ' ג'-בניני ציבור31/12/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 64שינוי יעוד מאזור מגורים א' - לאזור מוסדות ציבור
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 65שכונה ג'-הגדלת מגרש05/03/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 65/ אשכ' ג'- מגורים ב'17/08/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 66שכ' ג'-קוי בנין05/03/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 67שכ' ג'-בנין ציבורי שינוי % בניה10/06/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 68שכונה ג'19/01/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 69שכ' ג' -חלוקת מגרשים06/05/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 7באר שבע, שכונה ג' (מס' קודם: ד/63ו')08/10/1964
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 71שכ' ג'-מגורים ב'14/05/1985
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 72שכ' ג'-מגורים רווי 12 יח"ד09/02/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 73שכונה ג', באר שבע09/02/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 74שכ' ג'-תיקון מס' קומות30/08/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 74/ אשכ' ג'-ש.פ.פ וקוי בנין15/07/1985
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 76שכונה ג'-מגורים רווי03/11/1987
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 77שכונה ג' רחוב השלום פינת רחוב וינגייט באר שבע10/03/1985
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 78באר שבע, שכונה ג'19/01/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 79שכ' ט' מסחר וספורט21/01/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 8שינוי יעוד משטח מגורים ג' לשטח ציבורי - שכ' ג' ב"ש10/07/1969
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 80שכונה ג' 10 יח"ד15/09/1985
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 81מגורים ובנה ביתך03/11/1987
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 82שכונה ג'-מוסדות ציבור03/11/1987
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 83שכ' ג'-בניני ציבור11/12/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 84שכ' ג' - חלוקת מגרשים27/11/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 85שכונה ג'-שינוי קו בנין03/11/1987
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 87באר שבע, שכונה ג'16/05/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 88שכונה ג'-מגורים א'27/08/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 89שכונה ג' - דרך בן גוריון תעשיה31/05/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 9ב"ש, שכונה ג' (מס' קודם: ד/63ו/4)15/01/1970
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 90שכונה ג' - מלון זוהר04/05/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 90/ אמלון זוהר29/08/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 91שינוי בהנחיות בניה מגרש מסחרי- תחנת דלק שכ' ג'.31/07/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 92שינוי מס' 92 לתכנית מפורטת 108/03/5.29/09/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 93שינוי לתכנית רח' וינגייט שכונה ג' - באר שבע26/08/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 94שינוי ממגורים א לשצ"פ07/02/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 95הקמת אזור מגורים ועדכון אזור מסחרי ובניני ציבור25/10/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 98שינוי לתכנית מפורטת משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי רח' וינגייט שכונה ג' באר שבע04/11/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 10שכון "רסקו" - ע"י דרך חצרים23/11/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 13שינוי קוי בנין ברחוב יפתח הגלעדי02/02/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 15שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד למגורים א'03/01/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 16תוספת קומת להגדלת שטח הדירה - נווה עופר
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 17שכונת נווה עופר - באר שבע25/01/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 18רחוב אהוד בן גרא 32 - שכונת רסקו - באר שבע12/01/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 19רחוב בר-כוכבא 15 - באר שבע10/07/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 20רחוב אהוד בן גרא 19 - באר שבע03/06/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 21מגורים במגרשים : 1, 3, 15, 17, 55, 84, 122, 123, 127, 142, 143, 148 שכ' דרום25/11/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 22מגורים במגרש מס' 117 רחוב אהוד בן גרא 2225/11/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 23מגרש 149 ברחוב יפתח הגלעדי 20
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 24מגורים במגרשים 27, 136 שכונת דרום באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 25מגרש מגורים מס' 138, ברחוב אהוד בן גרא 21 ב אר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 26מגורים במגרש מס' 158 ברחוב יפתח הגלעדי 2 שכונת נווה עופר באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 4שכונה ד'-מגורים א'12/10/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 5רחוב הפלמ"ח מגורים א'28/04/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 6שיכון "רסקו" - ע"י דרך חצרים28/04/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 8הגדלת מגרשים ברחוב יפתח הגלעדי02/02/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 9שיכון דרום - רח' הפלמ"ח05/01/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 11/ 4שכ' ה' -מגורים17/10/1973
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110באר שבע (מס' קודם: ד/442ג)29/01/1970
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 11שכונה א'-שצ"פ17/01/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 12שכונה א'-מוסדות ציבור17/01/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 13רחוב סוקולוב, שכונה א'05/03/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 14שכונה א' - דרך המשחררים מסחר13/10/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 15שינוי בהנחיות בניה שכונה א' - באר שבע04/03/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 16שינוי לתכנית מפורטת - אזור מסחרי (קיוסק) רח' מוריה , שכ' א'30/01/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 17הקמת אזור משולב מגורים ומסחר רח' סוקולוב23/10/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 18בית כנסת מגרש 901 רחוב ורבורג בבאר שבע16/12/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 19מגדלי סוקולוב באר שבע14/06/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 2באר שבע, בעלות פרטית+שלטון19/10/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 4באר שבע01/02/1973