תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 43שינוי יעוד לאזור מסחרי05/07/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 44שינוי לתוכנית מפורטת שכונה י"א01/07/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 45שינוי יעוד משצ"פ לשטח לבניני ציבור ומסחר06/08/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 46שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מסחרי בשכונה יא' רח' משה שרת באר שבע.08/07/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 48שינוי משטח מסחרי לשצ"פ ומבניני ציבור למסחר24/11/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 49שינוי יעוד משטח לבניני ציבור ושצ"פ לדרך משולבת - שכונה יא'24/02/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 50שכונה י"א איזור בתי ספר28/04/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 51קיוסק ברחבת רד"ק שכונה יא'30/06/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 53הקמת אזור מגורים מיוחד ושטח לבנייני ציבור16/03/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 54שכונה יא'- הרחבת קיוסק21/09/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 55שינוי בהנחיות בניה -שינוי בקווי בנין לגן ילדים שכ' יא' רחוב הרב הרצוג - אזו30/06/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 56שכונה יא'19/12/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 57שינוי בזכויות בניה רח' משעל דוד פנקס שכ' יא'
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 58שינוי לתכנית מפורטת - אזור משולב (מגורים +מסחר) בין רח' שד' גולדה מאיר ו - ר01/02/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 59שינוי בזכויות בניה - רמות ספיר - שכונה יא'.31/05/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 6שינוי תכנית - שכ' יאף (קטע) באר שבע גוש 38061
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 60שינוי לתכנית מפורטת שכ' יא' רח' גולדה מאיר(קיוסק)09/07/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 61אזור מגורים משולב במסחר- שאול המלך26/09/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 62תוספת שטח לבנית מקוה ברחוב שטרית27/11/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 63בית כנסת "שבת אחים" ברח' החיד"א24/09/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 64הגדלת אחוזי בניה ברח' זלמן ארן 27 שכונה יא'09/10/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 65מתנ"ס בשכונה יא'09/08/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 66קיוסק "גבעת ורד" שכונה יא'23/07/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 67בית אבות, רח' אלפסי, שכונה יא'12/01/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 68שכ' יא' שדרות טוביהו פינת דרך מצדה
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 7שינוי גודל מגרשים 45-47 המיועד לבניית בתי מגורים ארבע קומות-באר שבע.
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 70שכונה יא'- מגרשים 295 ו- 28312/01/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 71שינוי קוי בנין וזכויות בניה רח' משה שרת פינת שמחה ארליך באר - שבע09/08/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 72הגדלת שטח הבניה ושינוי בקווי בנין רח' דוד פנקס
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 73פארק עירוני שכונה יא' - באר שבע03/10/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 74שכ' י"א - רחוב החיד"א מגורי עולים
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 75שינוי בזכויות בניה - שכונה יא' - באר שבע31/08/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 76שינוי בזכויות בניה - רחוב ישראל ישעיהו 37 - שכונה י"א - באר שבע05/01/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 77רחוב יוסף סלרין - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 78רחוב יוסף סרלין 40 - שכונה יא' באר שבע17/09/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 79פארק אוסטרלי שכונה י''א באר שבע03/03/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 8שכונה יא' באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 81מבנה מסחרי רחוב גולדה מאיר 6 באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 9שכ' י"א -שלב א 2500 יח"ד08/01/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 118שכ' ב-חלוקת מגרשים30/11/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 118/ 4שכונה ב'-מוסדות ציבור ומסחר15/07/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 118/ 5שכונה ב'-מוסד ציבורי22/05/1977
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 118/ 6שינוי בהנחיות בניה שכונה ב'09/09/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 118/ 7שינוי יעוד משביל לאזור מסחרי (קיוסק)12/03/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119באר שבע, שכונה ו' (מס' קודם: ד/734).24/06/1971
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 1מגורים מיוחד שכ' ו' 320 יח"ד13/02/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 10שכ' ו' -אזור מגורים19/09/1977
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 11תיקון חלקי לתכנית ת.ב.ע.מ, שכונה ו'- באר שבע.
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 12שכ' ו'-מוסדות ציבור08/02/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 13שכונה ו'-מבני ציבור13/05/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 15תכנית מפורטת גוש 38061- באר שבע.
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 17שכ' ו' - מגורים רווי17/01/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 18שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למוסד רפואי - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 20שכ' ו'-מגורים28/02/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 20/ 1שכונה ו'- קביעת שימושי קרקע06/05/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 20/ 1/ אשינוי בבינוי- הקטנת מספר יח"ד06/11/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 21שכ' ו' 1200 יח"ד13/11/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 22שכ' ו'-שימושי קרקע04/09/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 25שכ' ה'-חלוקה מחדש18/03/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 26שכ' ו'-קו בנין08/07/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 27באר שבע, שכונה ו'19/04/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 28שכ' ו-חלוקה מחדש 350 יח"ד17/02/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 29שכ' ו'-מגרש 7711/11/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 3שכ ו'-מגורים13/03/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 30שכונה ו'14/04/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 30/ אשכונה ו'-מוסד ציבורי05/06/1987
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 31שכונה ו' - 100 יח"ד13/10/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 31/ אשינוי לתכנית מפורטת -שכונה ו' באר שבע22/11/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 32שכונה ו' 100 יח"ד11/07/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 33שכ' ו'- מסחר10/03/1985
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 34שכ' ו' - מגורים ומסחר30/05/1985
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 35שכונה ו'17/08/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 36שכ' ו-מגורים א'24/03/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 36/ אשינוי לתכנית מפורטת - שכונה ו'23/10/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 37שכ' ו'-תוספת מגורים א' 20 יח"ד12/06/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 38שכונה ו'- שנוי אחוזי בניה12/06/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 39שכונה ו'-מסחר ושצ"פ07/03/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 4שכונה ו'-מוסד ציבורי29/01/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 40שינוי לתכנית מפורטת שכונה ו' - רח' מבצע עובדה04/02/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 41שינוי בהנחיות בניה מרכז מדעים. שכונה ו' - באר שבע01/07/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 42הקמת מרכז רובעי ואזור מגורים09/09/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 42/ אשינוי בהנחיות בניה - קווי בנין13/06/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 43בנה ביתך (קוטג'ים)09/09/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 44שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי (קיוסק).31/10/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 44/ אשינוי בהנחיות בניה - שינוי בקוו בנין30/04/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 45הקמת בתי מגורים לדיור מוגן21/08/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 47שינוי לתכנית מפורטת אזור מבני ציבור שכונה ו' ב"ש.10/06/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 48מרכז מסחרי (קניון) שכונה ו'27/08/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 49קביעת הנחיות בניה (בית ספר תיכון מקיף ד'15/08/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 5שכונה ו'- מוסדות ציבור23/09/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 50שינוי בזכויות הבניה - קניון אביה03/11/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 52הרחבת זכויות בניה במגרש חד-משפחתי שכונה ו'31/12/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 53מינימרקט בשכונה ו' - רח' מבצע קדם - באר שבע30/05/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 54בית כנסת "תפילת משה"
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 55רחבת יעל 2709/08/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 56שינוי בזכויות בניה - מגרש 51 שכונה ו' באר - שבע17/07/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 57שינוי בזכויות בניה - מגרש 57 - שכונה ו' - באר שבע15/03/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 58"בית יונה" - שכונה ו' - באר שבע12/12/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 59רחוב שמגר השופט 2, 4, 5, 6, 7, 8 - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 119/ 60מגרש 40 - שכונה ו' באר שבע25/08/2009