תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 55שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשתי קומות - נתיבות08/01/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 56חלוקת מגרשים בגוש 39572 חלקה 68 - נתיבות12/08/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 57שינוי יעוד מאזור מגורים א' קומה אחת בית 202 - נתיבות21/01/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 58שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מיגורים ב' - נתיבות26/03/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 61חלןקה מחדש אזור מגורים א'17/02/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 61/ ארחוב בר-אילן - נתיבות31/01/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 62שינוי יעוד משטח ציבויר פתוח לאזור מסחרי - נתיבות07/01/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 63הגדלת אחוזי בניה ושינוי קוי בנין לבניינים קיימים - נתיבות17/06/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 64שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' - נתיבות08/07/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 65תוספת בניה לבית מגורים -רחוב מסעוד אלפסי - נתיבות17/06/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 66/ אקביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבות30/08/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 67שנוי במגבלות בניה בבניה קיימת24/02/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 67/ אשינוי בהנחיות בניה - נתיבות31/01/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 68קביעת מגבלות בניה לאזור מסחרי - רחוב ירושלים - נתיבות01/10/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 69תחנת דלק בכניסה לנתיבות - נתיבות16/12/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 7אזור תעשיה נתיבות23/04/1976
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 70בעלות שילטון,בניני ציבור17/02/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 71בניני ציבור ליד השוק07/07/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 72גן ידלים - נתיבות17/02/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 74קופת חולים - נתיבות13/10/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 75מלאכה ותעשיה13/10/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 75/ אשינוי באחוזי בניה - רח' אלנקוה 11 נתיבות13/10/1983
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 76תכנון וציפוף מבנה מגורים קיים - רחוב בר-אילן - נתיבות15/09/1985
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 78רחוב אבו חצירא בר אילן שדרות ירושלים - נתיבות19/01/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 79נתיבות, שכונת שלום בונייך14/10/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 8אזור תעשיה נתיבות - שטח למוסד ציבורי
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 80תכנית שיכונים ציבוריים - תרש"צ 4/13/11 - נתיבות29/07/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 83קביעת אחוזי בניה וקוי בניה - נתיבות01/11/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 84שינוי באחוזי בניה - רחוב הרב מסעוד אלפסי (בלוק 1022) נתיבות30/11/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 85תוספת בניה - רחוב אלפסי - נתיבות29/07/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 86הנחיות בניה למגרש 802 - נתיבות30/01/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 86/ אשינוי בקו בניין - מגרש 802 - נתיבות24/02/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 87שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מגורים ג' ושינויים ג' - נתיבות30/01/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 88הגדרת מגרש מסחרי באזור משולב - נתיבות27/02/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 90שינוי מאזור תעשיה לאזור מסחר - נתיבות01/12/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 91שינוי בתקנון - מחד משפחתי לדו - משפחתי - נתיבות30/11/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 92שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי - נתיבות12/06/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 93שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי (קיוסק) - נתיבות12/06/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 94שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי (קיוסק) - נתיבות12/06/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 95שינוי יעוד מחניה ציבורית לאזור מסחרי (קיוסק) - נתיבות29/12/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 96שינוי בהנחיות בניה - מגרש 1021/3 - נתיבות07/03/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 97שינוי במס' מקסימלי וב- % בניה של קומות ללא שינוי יח"ד נתיבות14/07/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 98שינוי מדרך ציבורית לאזור מגורים א' ומשצ"פ לדרך מוצעת.02/12/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 99שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי - נתיבות29/03/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 103בית עלמין - נתיבות04/02/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 12שינוי בגובה מקסימלי אזור תעשיה - מגרש 94 א'01/03/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 13שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה - נתיבות31/01/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 14חלוקת מגרש מחדש13/06/1991
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 16שינוי בהנחיות בניה - מגרש 69 - אזור תעשיה22/04/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 17שינוי בהנחיות בניה - מגרש 7623/03/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 18מגרש 29 אזור תעשיה11/12/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 19אזור תעשיה30/06/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 2אזור תעשיה - נתיבות07/07/1977
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 20אזור התעשיה - שינוי אחוזי הבניה במגרש מאוחד א / 46 לצורך הרחבת מפעל קיים20/09/1998
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 21שינוי בזכויות בניה במגרש 82 באזור התעשיה20/02/2000
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 22אולמי שמחות - לוגסי - אזור התעשיה08/06/2003
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 25מגרש מס' 1 - אזור תעשיה - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 27מגרש למסחר באזור תעשיה נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 28מגרש 78 רחוב סמלו נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 29מגרש 71 רחוב הארזים - שינוי יעוד
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 4אזור תעשיה19/06/1977
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 5שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה19/04/1991
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 7אזור תעשיה נתיבות08/07/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 7/ אאזור תעשיה נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 8מפעל טפטינג - נתיבות06/09/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 104/ 9קביעת שימושי שטחים עבור "מפעל מבט" - נתיבות24/02/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 105"ישיבת הנגב" - נתיבות06/02/1969
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 105/ 1שינוי יעוד מדרך ואזור מגורים למבנה ציבור - ישיבת הנגב - נתיבות29/12/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 10שינויים בגודל מגרשים וקוי בנין - נתיבות30/11/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 11שינוי יעוד מאזור תעשיה לשטח פרטי פתוח - נתיבות29/12/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 12שינוי בהנחיות בניה - בלוק 1601 - נתיבות31/01/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 15אזור תעשיה - מגרש 10 נתיבות31/07/1997
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 16חלוקת מגרשים לתעשיה ומלאכה ושינוי משצ"פ לשטח לתעשיה ומלאכה10/09/1998
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 18הגדלת מגרש 10 ב' אזור תעשיה נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 2חלק משכונה דרומית - נתיבות05/07/1981
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 21מגרש 4 - אזור תעשיה נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 3תיקון בתקנון - שכונה דרונית - נתיבות07/01/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 4אזור תעשיה - נתיבות12/08/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 5השכונה הדרומית - בנה ביתך - נתיבות16/12/1982
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 6שינוי בהנחיות בניה בבלוקים 1049, 1048 - שכונת משה"ב - רחוב שפירא - נתיבות30/11/1984
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 7תוכנית 22/ 03/ 106/ 723/06/1985
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 8הגדלת מגרשים 61 - 63 - נתיבות01/12/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 9שינוי יעוד מאזור מגורים א' לחזית מסחרית - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 110מוסד למפגרים - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 110/ 1בית כנסת תורת חיים - נתיבות23/12/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 1שוק אזורי10/04/1975
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 10בית כנסת08/05/1977
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 16שיכון ציבורי07/07/1977
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 18שינוי יעוד משטח מסחרי למגורים רחוב ירושלים נתיבות06/07/1978
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 2יעוד שטח למוסדות ציבור - הגדלת בית ספר בנתיבות28/11/1974
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 21שינוי יעוד מאזור מגורים למסחר - נתיבות26/08/1979
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 23רח' רבי עקיבע24/07/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 25שינוי יעוד ממגורים למסחר - נתיבות27/07/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 111/ 31מגורים ומסחר26/08/1979
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112קביעת אזור מגורים - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 1תיקון לתכנית מפורטת בגוש 39571 - יעוד שטח לגן ילדים וחנויות באופקים19/01/1978
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 10מתחם נתיב המעלה
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 2אזור מסחרי24/08/1978
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 2/ אשינוי לתכנית מפורטת מגרש 2216/02/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 3הפיכת שטח בניה חד-משפחתי לבניה דו משפחתית בשתי קומות - נתיבות28/12/1978