תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 4בנה ביתך - נתיבות01/05/1980
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 7שינוי יעוד מאזור מבנה ציבור לאזור מסחרי - קיוסק - נתיבות12/06/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 8משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' - נתיבות31/05/1989
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 9רחוב בןריון 21 - שינוי באחוזי בניה וקווי בניין - נתיבות17/03/2011
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 116/ אבנה ביתך - נתיבות18/12/1986
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 117ישיבת הנגב - נתיבות12/01/1988
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 117/ 1הנחיות בניה במגרש 2413/12/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 117/ 2שינוי בהנחיות בניה - מגרש 24 - ישיבת הנגב04/07/1996
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 118ישיבת "כוללים" - נתיבות30/11/1987
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 119שכונה מערבית - נתיבות06/11/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 119/ 1שינוי בקו בנין אחורי מגרש 1 / 10016/06/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 119/ 5השכונה המערבית23/09/1999
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 120/ 1מגרש 353 קרית מנחם22/12/2011
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 121/ 4מגרש 6 - שכ' קרית מנחם , רח' טדי קולק08/08/2007
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 122שכונת נווה נוי - נתיבות12/06/2001
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 122/ 2הגדלת זכויות בניה למגרש מסחרי ברכת הארץ01/12/2011
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 122/ 3כניסה דרומית לשכונת נווה נוי מערב
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 122/ 4מגרש 302 שכונת נווה נוי נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 123/ אמגרש 351 - שכונת שפרה - נתיבות14/08/2003
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 124מגרש 1-2 / 14 שכונת נטעים - הגדלת זכויות בניה13/03/2003
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 125הגדלת מגרש 159 ע"ח שצ"פ - שכונת קרית מנחם - נתיבות16/01/2003
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 126שכונת נטעים ב' - מגרשים 237, 236 - נתיבות23/05/2005
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 128קרית מנחם 42 - נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 130שינוי יעוד ממגורים למוסדות ציבור שד' ירושלים - נתיבות13/10/2009
דרוםנתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית22/ 03/ 132בית העלמין החדש נתיבות01/12/2011
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 133מוסדות ציבור גרשונוביץ'22/12/2011
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 134מוסדות ציבור רחוב הרב צאבן
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 135שערי העיר01/11/2012
דרוםנתיבותתוכנית22/ 03/ 136מרכז מסחרי שכונת נטעים
דרוםנתיבותתוכנית22/ 111/ 5שיכון ציבורי12/05/1977
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2אתר לקליטה מואצת16/11/1990
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 2אתר חירום- (שינוי)09/09/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 3שינוי בהנחיות בניה11/02/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 4אתר חירום נתיבות09/01/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 5אתר חירום04/08/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 6שינוי הנחיות בניה במגרשים 900 ו901-03/02/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 7שינוי הנחיות בניה במגרשים מסחריים מס' 900 ו901-16/03/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 8שכונת נוה נוי-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'05/11/1996
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 9תוספת קומה וקביעת הנחיות בניה - נווה נוי - נתיבות18/06/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 46שכונת"קרית מנחם"16/01/1992
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 46/ 1שכונת "קרית מנחם"-שינוי הנחיות בניה29/12/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 56שכונת נטעים23/05/1991
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 56/ 1שינוי בהנחיות בניה11/02/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 56/ 2שכונת נטעים29/07/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 56/ 3שכונת נטעים-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'12/10/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ בת/ 53פארק תעשיה - נתיבות.09/10/1997
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2039/ אמגרשים 153-158, 708 שכונת החורש נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2042רחוב האשל מגרש 283
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2050איחוד וחלוקת מגרשים ושינוי קוי בניין מבנה מסחרי קרית מנחם24/12/2008
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2058שינוי תכסית, רח' הגפן 19 נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2060שינוי בחלוקת שטחי הבניה ושינוי בקוי בניין
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2062העברת זכויות למגרש 1000 שכונת נווה נוי
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2064העברת שטחי בניה בין מגרשים שכונת נווה נוי נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2065שכונת הורד 42/2
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2066נתיבות הצעירה - שכ' נווה נוי
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2067העברת זכויות למגרש 105, שכונת החורש נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2070שינוי קו בניין והעברת זכויות למגרש 162 שכ' החורש נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2071מגרש 71 רחוב הארזים נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2072שינוי בינוי - רחוב רבי עקיבא נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2073שינוי הוראות בינוי - שכונה מערבית נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2074מגרשים 157, 158 שכונת החורש נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2075שינוי הוראות לחיפוי קירות חוץ שכונת החורש נתיבות
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2076שינוי קוי בניין במגרש 195 רחוב נחל ורדית 5
דרוםנתיבותתוכנית22/ מק/ 2079מגרש 10ז' רחוב בעלי המלאכה נתיבות
דרוםנתיבותתוכניתד/ 221מרכז נתיבות15/06/1961
דרוםנתיבותתוכניתד/ 840/ 1אזור תעשיה04/10/1973
דרוםנתיבותתוכניתנג/ נת/ 30תוכנית נג/ נת/ 3028/05/1969
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 02/ 6034בקשה להקמת תחנת דלק חדשה
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 02/ 6038בקשה לשינוי מקום החניה במגרש פרטי
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 6043התנגדות להקלה בבית מגורים
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 6069-6068בקשה לתוספת למבנה מגורים קיים
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 6032ערר על אי מתן החלטה בבקשה להרחבת בית קיים
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 6046-6045בקשה לתוספת בנייה בבית מגורים קיים
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 6051בקשה להקלה במסגרת סטייה לא ניכרת, העברת זכויות ושטחים מקומה לקומה ותוספת יח"ד
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 6070בקשה להצבת תורן ואנטנות סלולאריות
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 6088-6089התנגדות למתן היתרי הניה למגורים בטרם החלת עבודות למכון טיהור שפכים שלב א'
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 08/ 6026דרישה לתשלום אגרות והיטלים כאילו מדובר בבניה חדשה
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 08/ 6070התנגדות להיתר לש.חורג מתעשיה למסחר באזור תעשיה בנתיבות
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 09/ 6093התנגדות לתנאי לפיו יוצבו אנטנות של חב' סלולארית אחת בלבד בעת הזזת תורן
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 10/ 6032התנגדות לבקשה להיתר לשימוש חורג מתעשיה למסחר
דרוםנתיבותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 10/ 6065התנגדות לשימוש חורג מתעשיה למסחר לסוכנות ביטוח
דרוםנתיבותבקשה ועדה מקומיתנתב/ 20090052הקמת אתר תקשורת עבור חב' פלאפון.
דרוםנתיבותתוכניתע/ 16משק קיבוצי נתיבות - בני דרום13/03/1952
דרוםנתיבותתוכניתת/ 13/ 13/ 4שינוי יעוד משצ"פ לחניה ובניני ציבור01/04/1971
דרוםנתיבותתוכניתת/ 2/ 13/ 4קרית ישיבת הנגב06/02/1969
דרוםנתיבותתוכניתת/ 3/ 13/ 4שיכון ציבורי03/07/1969
דרוםנתיבותתוכניתת/ 3/ א/ 13/ 4מרכז ספורט וחניה24/02/1972
דרוםנתיבותתוכניתת/ 4/ 13/ 4בנין ציבורי02/06/1969